האם מס עזבון בדרך עלינו? שר האוצר מאוד רוצה אך אני לא בטוח שזה יקרה - אך גם בלי מס עזבון - תכנון מעבר עושר מדור לדור זה הכרח לכל משפחה שלא רוצה להוריש את חלק מהעזבון למשרד עו"ד או לגובה המיסים בארץ ובכל - קראו מאמר של דן דוברי שהתפרסם היום בעדיף והבינו