{{preheader}}
איילת אור בע"מ - בית הספר להשתלמויות מקצועיות

השתלמות בנושא:

מגמות במחירי הנדל"ן - במה כדאי להשקיע?

ההשתלמות תתקיים ביום שלישי, 24/10/17, ב"בית התנועה הקיבוצית", רח' לאונרדו דה וינצ'י 13, קומה 2-, תל-אביב.
התכנסות: 12:45. התחלת הרצאה: 13:00. סיום: 14:15.

מרצה: ד"ר עו"ד הנריק רוסטוביץ

בין הנושאים:

הקרקע בשימוש האדם – יצירת הביקוש: העת העתיקה, המהפכה החקלאית, המהפכה התעשייתית, המהפכה הטכנולוגית, השינויים הדמוגרפיים בעבר ובעתיד.

שווי הקרקע: הקרקע החקלאית - מקור ההון בתקופה הפיאודלית, התפתחות שווי הקרקע העירונית מתחילת הרנסנס: משק חופשי, שלטון החוק, תחבורה ציבורית, שווי קרקע למגורים כפונקציה של ההכנסה הממוצעת, עלות הכסף וזמינותו.

מדינת ישראל: לפני קום המדינה - תחילת הפיאודליזם המודרני, מקום המדינה ועד למיתון בשנות הששים, משבר הבנקים והדורלריזציה, המשבר הכלכלי העולמי בשנת 2008, הכפלת מחירי הקרקע בעשור האחרון, תעתועי חקיקת המסים.

צפי המגמות במחירי הנדל"ן בחמש השנים הבאות: הקצאת אדמות מדינה למגורים, הבנקים ושוק המשכנתאות, מיסוי הנדל"ן, גוש דן לעומת כל המדינה, קפיטלוקרטיה.

מחיר ההשתלמות: רק 297 ש"ח + מע"מ

להרשמה - לחץ כאן!
להורדת טופס להרשמה בפקס ו/או תשלום בהעברה בנקאית/שיק - לחץ כאן!

- כל משתתף יקבל "תעודה מהודרת" (התעודה תשלח בקובץ אלקטרוני). יש לחתום על טופס הנוכחות.
- הודעה על ביטול הרשמה תתקבל, עד 7 ימי עסקים לפני ההשתלמות. לאחר מועד זה - לא יתקבלו ביטולים.
- מצגת, ככל שתהיה, לא תחולק במקום, אלא תשלח לנרשמים באמצעות המייל (בכפוף לאישור המרצה).
- מנויים בתשלום חודשי - יירשמו בקישור זה.
- שתף בפייסבוק.

הצטרפו עכשיו למנוי להשתלמויות ותוכלו להשתתף בהשתלמות זו, ובכ- 100 השתלמויות נוספות בשנה, ללא תשלום!

למידע נוסף - לחץ כאן!
נשלח לכתובת מהכתובת aor@aor.co.il
שולח: איילת אור בע"מ
כתובת השולח: ת.ד. 2500, חיפה (ניתן לבקש הסרה גם במייל חוזר: Aor@Aor.co.il)
הסרה מהרשימה | עדכון פרטים | דיווח דיוור לא מורשה

רב מסר מערכת דיוור ודפי נחיתה