{{preheader}}
איילת אור בע"מ - בית הספר להשתלמויות מקצועיות

השתלמות בנושא:

קבוצת רכישה - מודל 2017 - הגנת זכויות הרוכשים

ההשתלמות תתקיים ביום שלישי, 24/10/17, ב"בית התנועה הקיבוצית", רח' לאונרדו דה וינצ'י 13, קומה 2-, תל-אביב.
התכנסות: 14:15. התחלת הרצאה: 14:30. סיום: 16:00.

מרצה: עו"ד שחר פטל

בין הנושאים:

קבוצות רכישה - לאור החוק החדש המתגבש.

הסכם השיתוף - מבנה העסקה והוראות מקובלות.

מנגנון הנאמנות והטיפול בכספי הרוכשים בעסקת קבוצת רכישה.

בדיקות החלות על הדיירים או באי כוחם.

התחייבויות הרוכשים לבנקים ושעבודים החלים עליהם.

התחייבות לדיירים למועד ולמחיר בעסקת קבוצת רכישה.

סיכונים מרכזיים לרוכשים שיש להכיר.

ועוד... ועוד... ועוד...

מחיר ההשתלמות: רק 297 ש"ח + מע"מ

להרשמה - לחץ כאן!
להורדת טופס להרשמה בפקס ו/או תשלום בהעברה בנקאית/שיק - לחץ כאן!

- כל משתתף יקבל "תעודה מהודרת" (התעודה תשלח בקובץ אלקטרוני). יש לחתום על טופס הנוכחות.
- הודעה על ביטול הרשמה תתקבל, עד 7 ימי עסקים לפני ההשתלמות. לאחר מועד זה - לא יתקבלו ביטולים.
- מצגת, ככל שתהיה, לא תחולק במקום, אלא תשלח לנרשמים באמצעות המייל (בכפוף לאישור המרצה).
- מנויים בתשלום חודשי - יירשמו בקישור זה.
- שתף בפייסבוק.

הצטרפו עכשיו למנוי להשתלמויות ותוכלו להשתתף בהשתלמות זו, ובכ- 100 השתלמויות נוספות בשנה, ללא תשלום!

למידע נוסף - לחץ כאן!
נשלח לכתובת מהכתובת aor@aor.co.il
שולח: איילת אור בע"מ
כתובת השולח: ת.ד. 2500, חיפה (ניתן לבקש הסרה גם במייל חוזר: Aor@Aor.co.il)
הסרה מהרשימה | עדכון פרטים | דיווח דיוור לא מורשה

רב מסר מערכת דיוור ודפי נחיתה