{{preheader}}
איילת אור בע"מ - בית הספר להשתלמויות מקצועיות

השתלמות בנושא:

חישוב שומה עצמית במיסוי מקרקעין

ההשתלמות תתקיים ביום שלישי, 24/10/17, ב"בית התנועה הקיבוצית", רח' לאונרדו דה וינצ'י 13, קומה 2-, תל-אביב.
התכנסות: 8:45. התחלת הרצאה: 9:00. סיום: 10:30.

מרצה: עו"ד (רו"ח) רמי אריה

מטרת ההשתלמות:

כיום, חלה חובה להגיש שומה עצמית אשר תפרט את שווי המכירה, הרכישות, ההשבחות והניכויים לצורך חישוב שבח מקרקעין לפי חוק מיסוי מקרקעין.

מדובר בדוח שומה המייצג רווח והפסד ממימוש נכס המקרקעין, אשר דורש הבנה חשבונאית לא פחות מהבנה משפטית.

לכך, יש להוסיף את הזכות לקיזוז הפסדים ואת הזכות לפריסת השבח אשר הטיפול בהם נעשה במסגרת פקידי השומה.

בהרצאה נציג את הרכיבים של שומה עצמית נכונה ואופטימאלית מבחינת מיסוי.

ההרצאה מיועדת לעורכי דין, רואי חשבון, יועצי מס ויזמים במקרקעין.

מחיר ההשתלמות: רק 297 ש"ח + מע"מ

להרשמה - לחץ כאן!
להורדת טופס להרשמה בפקס ו/או תשלום בהעברה בנקאית/שיק - לחץ כאן!

- כל משתתף יקבל "תעודה מהודרת" (התעודה תשלח בקובץ אלקטרוני). יש לחתום על טופס הנוכחות.
- הודעה על ביטול הרשמה תתקבל, עד 7 ימי עסקים לפני ההשתלמות. לאחר מועד זה - לא יתקבלו ביטולים.
- מצגת, ככל שתהיה, לא תחולק במקום, אלא תשלח לנרשמים באמצעות המייל (בכפוף לאישור המרצה).
- מנויים בתשלום חודשי - יירשמו בקישור זה.
- שתף בפייסבוק.

הצטרפו עכשיו למנוי להשתלמויות ותוכלו להשתתף בהשתלמות זו, ובכ- 100 השתלמויות נוספות בשנה, ללא תשלום!

למידע נוסף - לחץ כאן!
נשלח לכתובת מהכתובת aor@aor.co.il
שולח: איילת אור בע"מ
כתובת השולח: ת.ד. 2500, חיפה (ניתן לבקש הסרה גם במייל חוזר: Aor@Aor.co.il)
הסרה מהרשימה | עדכון פרטים | דיווח דיוור לא מורשה

רב מסר מערכת דיוור ודפי נחיתה