{{preheader}}

אם אינכם מצליחים לצפות במסר לחצו כאן

אתרנו במרשתת

הבהרה חשובה מטעם המרכז הבינ"ל לדיפלומטיה ציבורית ולהסברה ישראלית:

ההפנייה להגשת מועמדות ניתנת כשירות לסוכני-ההסברה ולצוערים; ואין אנו נושאים באחריות כלשהי לאירוע עצמו ו/או לכל עניין הקשור בו, בין במישרין ובין בעקיפין - טל"ח.

הזכאות להגיש מועמדות באמצעותנו למשימה זאת או דומות לה - שמורה לסוכנינו המוסמכים ולצוערים רשומים בלבד... מתעניינים יוכלו להגיש מועמדות למשימות דומות כאמור אך ורק לאחר שסיימו את חובותיהם הלימודיות או לאחר הירשמותם כצוערים והשתתפותם הפעילה במרבית-השיעורים במסלולם. למען הסר-ספק, כל הפנייה מטעמנו הנה אישית בלבד ואינה ניתנת להעברה - אנו שומרים לעצמנו את הזכות להשעות לתקופה בלתי מוגבלת סוכנים או צוערים מרשימת-התפוצה להתראות על משימות בחו"ל, אם יתעורר ולו חשש שמא העבירו הלאה מידע אותו קיבלו לראשונה מאתנו, אפילו היה המידע לכשעצמו נגיש לציבור הרחב, אך לא היה ידוע להם לפני כן; או שנודע להם אודותיו, בכל דרך, לאחר הפנייתינו זאת.

לכבוד:

,

צוות הדיפלומטיה הציבורית


שלום רב,


הנדון: אירוע דיפלומטיה ציבורית במצרים


להלן פרטים אודות אירוע בינ"ל קרוב במצרים.


שם-האירוע:

SMS 2 “Show My Skills”

מיקום-האירוע:

נווה-המדבר סיווה, מצרים


תאריכי-האירוע:

24-30/11/16


קבוצת-יעד:

Youth workers, Youth leaders, Project managers, young entrepreneurs, and young people active in youth organizations, volunteers.


תקציר:

Training course in the sunny Egyptian Oasis on leadership and event-management skills communicate through non-formal learning, intercultural and experiential learning and designed for highly motivated young people active in youth organizations.


שפה:

אנגלית.


השתתפות עצמית:


Participation fees: 395 Euro.


The fees are covering:


- Courses, material;
- Accommodation for four nights in Siwa Dream Lodge Hotel;
- Transportation from Cairo or Alexandria International Airports;
- Transportation by bus from Alexandria, duration: 8 hours to Siwa;
- Full Board - meals and tea breaks;
- Tourist destinations, trip to the desert;
- Social Activities.

* Participants have to cover their own travel costs.


מידע נוסף:

כאן.


הגשת-מועמדות:

הגשת-מועמדות אפשרית כאן, עד לא יאוחר מ-15/10/16.


הערות:


מודגש שוב, כי היה ויתעורר ולו אף חשש בלבד לצירוף משתתפים בהפרת תנאי מן התנאים שפורטו בהבהרת-המבוא להודעה זאת (במשבצת הוורודה לעיל), אנו שומרים לעצמנו את הזכות, לפי שיקולנו הבלעדי, להדיח המפרים מצוות סוכני-ההסברה.


תעודת-מעבר ("ויזה"):

פרטים כאן.

לנוחותך, טופס קו"ח בתבנית של האיחוד האירופי ניתן למצוא באמצעות הקלקה על משבצת צבעונית זאת.
באפשרותך להצטייד כאן במידעי-הסברה עדכניים לקראת כל משימה.

שלכם, כתמיד ובכל עת דבר ועניין,

מזהים מי עומד שני משמאל בחזית התמונה, אשר צולמה בפרישטינה, בירת חבל קוסובו, לפני חודשים ספורים?

דוידי הרמלין - ראש-הסגל,

המרכז הבינ"ל לדיפלומטיה ציבורית ולהסברה ישראלית.


* אם טרם הזמנת חברים להצטרף לעמוד שלנו בפייסבוק, ניתן להקליק כאן.

נשלח לכתובת מהכתובת alumni@cpdh.international
שולח: המרכז הבינ"ל לדיפלומטיה ציבורית ולהסברה ישראלית, ע"מ 03633809-3
כתובת השולח: ז'בוטינסקי 109, רמת-גן
הסרה מהרשימה | עדכון פרטים | דיווח דיוור לא מורשה

רב מסר מערכת דיוור ודפי נחיתה