יועצי ויועצות מס יקרים ויקרות!

מהפכה, חיסכון של אלפי שקלים בשנה לחברי הלשכה!

כידוע לכם, רוב יועצי המס מנויים באתרים שונים של חישובים מסחריים (שכר, ביטוח לאומי, מס הכנסה, פנסיה, ריבית ועוד ועוד), נתונים פיננסים וטבלאות מידע באחת מהחברות המתמחות לכך בארץ.

על השרות הזה שילמנו עד היום אלפי שקלים בשנה, ככלי מקצועי הכרחי ונדרש לעבודתנו השוטפת.

לאור הביקוש מהשטח וכדי לצמצם עלויות, ומתוך הכרה שמנוי באתר לעיל משמש כלי מקצועי מרכזי בפעילותינו – פעלה הלשכה בחודשים האחרונים ליצור שיתוף פעולה ולייצר כלים מתקדמים לרווחת חבריה.

אחרי משא ומתן ארוך ולאחר שבדקנו את כל האפשרויות העומדות לרשותנו נבחרה חברת "חשב פיננסים" ושיתוף הפעולה חסר התקדים בנינו יוצא לדרך.

שיתוף הפעולה חסר התקדים בין לשכת יועצי המס לבין חברת "חשב פיננסים" יוצא לדרך בהקמתו של "פורטל המיסים של ישראל".

חברי הלשכה יקבלו מנוי חינם לאתר מתקדם שבו יעמדו לרשותנו -  מערכת מחשבונים (שכר, ביטוח לאומי, מס הכנסה, פנסיה, ריבית ועוד ועוד) וכלים מתקדמים הכוללים טבלאות מידע ועזרים נוספים הנחוצים לעבודתו השוטפת, היומיומית  של יועץ המס במודל מורחב ואיכותי אשר יימצא באתר האינטרנט של הלשכה ויהווה כלי עבודה לכל יועץ מס חבר לשכה, בסבסוד מלא של הלשכה לחבריה!

אנחנו מבהירים שוב, תם עידן תשלום אלפי השקלים למנוי לאתרים של חישובים מסחריים, שכר, חישובי מיסים, דיני עבודה וכיוצ"ב.

מדובר בבשורה של ממש ותמורה ממשית נוספת בעד דמי החבר אותם יועצי המס משלמים ללשכה כיוון שהחיסכון השנתי רק בנושא זה עולה על כל תשלום דמי החבר ללשכה.

בימים הקרובים ייפגשו צוותי עבודה מטעם הלשכה ומטעם חברת "חשב פיננסים" על מנת להטמיע את הפורטל באתר הלשכה. 

צפי עלייה לאוויר ותחילת שימוש על ידי יועצי המס חברי הלשכה - אוגוסט 2017.

במהלך ההשתלמויות הקרובות נעביר הדרכה לשימוש באתר.

 

שלכם,

יוע"מ ירון גינדי, נשיא הלשכה

יוע"מ שחר שאבי, יו"ר ועדת רווחת החבר