מחקרים חדשים של מכון מיתווים על מעורבות הפלסטינים אזרחי ישראל בקידום השלום וביחסי חוץ

 

מעורבות הפלסטינים אזרחי ישראל במחנה השלום, מאת ענבל בן-עזר

מחנה השלום הישראלי כולל אלפי אנשים ומאות קבוצות, תנועות וארגונים הפועלים מדי יום בישראל ובשטחים הפלסטינים במטרה לסיים את סכסוך הדמים הישראלי-פלסטיני ולהביא לפיוס בין פלסטינים וישראלים, יהודים וערבים. ואולם, על אף העניין הרב של הפלסטינים אזרחי ישראל בקידום תהליך השלום, מעורבותם בארגונים הפועלים למען מטרה זאת היא נמוכה. מחקר זה בחן סוגיה זאת מנקודת המבט היהודית-ישראלית, בהתבסס על סדרת ראיונות עם כארבעים בכירים בארגוני שלום, פעילי שטח, ומומחים. רוב גדול של המרואיינים למחקר ייחסו חשיבות להגברת ההשתתפות של פלסטינים אזרחי ישראל בפעילויות למען השלום, אך ציינו חסמים אידיאולוגיים-רעיוניים, מבניים-ארגוניים ופסיכולוגיים רבים שמקשים על שינוי המצב.

לקריאת המחקר של ענבל בן-עזר, לחץ/י כאן.

ניתן לקרוא את תקציר המחקר בעברית, ערביתואנגלית.

 

מעורבות הפלסטינים אזרחי ישראל בעיצוב והשפעה על יחסי חוץ, מאת סנא כנאנה

המחקר בחן את התפיסות הרווחות בקרב הערבים הפלסטינים אזרחי ישראל לגבי היקף ואופי מעורבותם בסוגיות יחסי חוץ, מידת החשיבות שהם מייחסים למעורבות שכזו, החסמים בפני מעורבות גבוהה יותר וההזדמנויות לשינוי. הוא התבסס על ראיונות עם כשלושים מובילי דעה בחברה הערבית, ועקב אחר שלושה צירי פעילות מרכזיים: קידום מעמד המיעוט הערבי פלסטיני בישראל דרך פעילות מחוץ לישראל ובינאום הדיון בנושא; קידום והידוק היחסים עם העולם הערבי; קידום תהליך השלום הישראלי-פלסטיני. המחקר עקב אחר הפעילות המתבצעת בכל אחד מצירים אלו בזירה הרשמית-מוסדית (על ידי חברי הכנסת), במוסדות ההנהגה של המיעוט הערבי (על ידי ועדת המעקב וועד ראשי הרשויות), ובמגזר השלישי (על ידי ארגוני חברה אזרחית).

לקריאת המחקר של סנא כנאנה, לחץ/י כאן.

ניתן לקרוא את תקציר המחקר בעברית, ערביתואנגלית.

 

** שני המחקרים נכתבו במסגרת פרויקט בשיתוף קרן פרידריך אברט, וממצאיהם הוצגו לראשונה בסדנה משותפת שקיימו מכון מיתווים, יוזמות קרן אברהםוקרן פרידריך אברט **

 

ראו פרסומים נוספים של מכון מיתווים בנושא:

1. מעורבות אזרחי ישראל הערבים בנושאי חוץ, דברים מאת ד"ר ת'אבת אבו ראס, מנהל-שותף של יוזמות קרן אברהם, בכנס השנתי של מכון מיתווים לשנת 2017

2. עמדות של יהודים וערבים בנושאי חוץ, במדד מדיניות-החוץ השנתי של מכון מיתווים לשנת 2017

3. גם להם מותר: פעילות הנהגת המיעוט הערבי בזירת החוץ, ד"ר רועי קיבריק, דצמבר 2017

4. הקשר בין ארגוני השלום לחברה הערבית בישראל, דברים מאת ד"ר נמרוד גורן ומירב כהנא-דגן ביום השלום השלישי של פורום ארגוני השלום, מרץ 2017

5. לקראת מדיניות-חוץ מכלילה: כיצד להגביר את המעורבות של קבוצות אוכלוסייה מגוונות בנושאים הקשורים למדיניות-החוץ של ישראל? סיכום סדנה של מכון מיתווים והמכון הישראלי לדמוקרטיה, אוקטובר 2016

6. הדומה והשונה בעמדות ערבים ויהודים בנושאי חוץ, סנא כנאנה, אוקטובר 2016

7. הפלסטינאים אזרחי ישראל ויחסי ישראל עם האזור: המלצות למדיניות ולכיווני פעולה, סיכום סדנה של מכון מיתווים ויוזמות קרן אברהם, אפריל 2014

8. הקול הערבי חסר במדיניות-החוץ הישראלית, ד"ר נמרוד גורן, פברואר 2014

9. אזרחי ישראל הערבים ומדיניות-חוץ, סיכום סדנה של מכון מיתווים, יוזמות קרן אברהם, והמרכז האקדמי נצרת, ינואר 2014 (לגרסה בערבית, לחץ/י כאן)

10. האביב הערבי והפלסטינים אזרחי ישראל, ג'ידא רינאוי-זועבי, ספטמבר 2013

 

לתמיכה במיתווים, לחץ/י כאן   

 

____________________________

ד"ר נמרוד גורן, ראש המכון

מיתווים - המכון הישראלי למדיניות-חוץ אזורית

ngoren@mitvim.org.il, 052-4733613

בקרו באתר שלנו ועקבו אחרינו בפייסבוק ובטוויטר