{{preheader}}
איילת אור בע"מ - בית הספר להשתלמויות מקצועיות

קורס תכנון פרישה - מבוא, סקירת תוכניות הביטוח והפנסיה

הקורס יתקיים ביום שלישי, 29/1/19, ב"בית התנועה הקיבוצית", רח' לאונרדו דה וינצ'י 13, קומה 2-, תל-אביב. בין השעות 8:45 ל- 16:00.
מדובר בקורס חד-יומי מרוכז ומקיף
(מיטב המרצים והמומחים בתחום).

מרכז מקצועי: עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

לו"ז הקורס:

8:45 התכנסות

9:00-10:30 מבוא לתכנון פרישה ופנסיה - מושגי יסוד וסקירה מקיפה של התחום
                      עו"ד ירון שמיר

10:30-10:45 הפסקה

10:45-12:15 סקירת התוכניות הפנסיוניות בישראל - פנסיה תקציבית, פנסיה ותיקה, פנסיה חדשה וכו'
                        עו"ד ירון שמיר

12:15-13:00 הפסקה

13:00-14:15 סקירת ענף ביטוחי המנהלים והגמל - סוגי הפוליסות הקיימות והתוכניות השונות
                      גב' ענת קלדרון

14:15-14:30 הפסקה

14:30-16:00 הפרשות סוציאליות - תכנון פרישה
                     גב' ענת קלדרון

מחיר הקורס: רק 980 ש"ח + מע"מ
המנויים להשתלמויות בחב' איילת אור בע"מ זכאים להשתתף גם בקורס הזה ללא תשלום!
למידע נוסף על סוגי המנויים - לחץ כאן!

לתשלום ולהרשמה לקורס - לחץ כאן!

ניתן להירשם רק לחלק מההרצאות במהלך היום, במחיר של 297 ש"ח + מע"מ לכל הרצאה.
להרשמה לאחת מההרצאות - לחץ על הקישור הזה!

להורדת טופס להרשמה בפקס ו/או תשלום בהעברה בנקאית/שיק - לחץ כאן!

- כל משתתף יקבל "תעודה מהודרת" (התעודה תשלח בקובץ אלקטרוני). יש לחתום על טופס הנוכחות.
- הודעה על ביטול הרשמה תתקבל, עד 7 ימי עסקים לפני הכנס. לאחר מועד זה - לא יתקבלו ביטולים.
- מצגות, ככל שיהיו, לא יחולקו במקום, אלא ישלחו לנרשמים באמצעות המייל (בכפוף לאישור המרצה).
- מנויים בתשלום חודשי - יירשמו בקישור זה.

נשלח לכתובת מהכתובת aor@aor.co.il
שולח: איילת אור בע"מ
כתובת השולח: ת.ד. 2500, חיפה (ניתן לבקש הסרה גם במייל חוזר: Aor@Aor.co.il)
הסרה מהרשימה | עדכון פרטים | דיווח דיוור לא מורשה

רב מסר מערכת דיוור ודפי נחיתה