{{preheader}}
איילת אור בע"מ - בית הספר להשתלמויות מקצועיות

קורס מס ערך מוסף

הקורס יתקיים ביום רביעי, 18/9/19, ב"בית התנועה הקיבוצית", רח' לאונרדו דה וינצ'י 13, קומה 2-, תל-אביב. בין השעות 12:45 ל- 21:00.
מדובר בקורס חד-יומי מרוכז ומקיף
(מיטב המרצים והמומחים בתחום).

מרכז מקצועי: עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

לו"ז הקורס:

12:45 התכנסות

13:00-14:30 מבוא והגדרות בחוק מע"מ - הטלת המס, מקום העסקה, החייב בתשלום המס ומועד החיוב במע"מ
                       עו"ד (רו"ח) גיא חן

14:30-14:45 הפסקה

14:45-16:15 מע"מ בשיעור אפס ופטורים ממע"מ - סקירת הוראות החוק והתקנות
                      עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי

16:15-16:30 הפסקה

 16:30-18:00 ניכוי מס תשומות - המדריך המלא
                        עו"ד (רו"ח) איריס כץ-כליף

18:00-18:15 הפסקה

18:15-19:30 הליכי הפרוצדורה והשומה במע"מ - תקנות הרישום, הדיווחים, שומה, השגה וערעור
                       רו"ח סלי אילון

19:30-19:45 הפסקה

19:45-21:00 עבירות מס בחוק מע"מ - דיווחים כוזבים, חשבוניות פיקטיביות וכו' - סקירה מקיפה של ההליכים, הפרקטיקה ודרכי ההתמודדות של הנישום והמייצגים
                       עו"ד אורי גולדמן

מחיר הקורס: רק 980 ש"ח + מע"מ
המנויים להשתלמויות בחב' איילת אור בע"מ זכאים להשתתף גם בקורס הזה ללא תשלום!
למידע נוסף על סוגי המנויים - לחץ כאן!

לתשלום ולהרשמה לקורס - לחץ כאן!

ניתן להירשם רק לחלק מההרצאות במהלך היום, במחיר של 297 ש"ח + מע"מ לכל הרצאה.
להרשמה לאחת מההרצאות - לחץ על הקישור הזה!

להורדת טופס להרשמה בפקס ו/או תשלום בהעברה בנקאית/שיק - לחץ כאן!

- כל משתתף יקבל "תעודה מהודרת" (התעודה תשלח בקובץ אלקטרוני). יש לחתום על טופס הנוכחות.
- הודעה על ביטול הרשמה תתקבל, עד 7 ימי עסקים לפני הכנס. לאחר מועד זה - לא יתקבלו ביטולים.
- מצגות, ככל שיהיו, לא יחולקו במקום, אלא ישלחו לנרשמים באמצעות המייל (בכפוף לאישור המרצה).
- מנויים בתשלום חודשי - יירשמו בקישור זה.

נשלח לכתובת מהכתובת aor@aor.co.il
שולח: איילת אור בע"מ
כתובת השולח: ת.ד. 2500, חיפה (ניתן לבקש הסרה גם במייל חוזר: Aor@Aor.co.il)
הסרה מהרשימה | עדכון פרטים | דיווח דיוור לא מורשה

רב מסר מערכת דיוור ודפי נחיתה