{{preheader}}
איילת אור בע"מ - בית הספר להשתלמויות מקצועיות

קורס מיסוי תאגידים

הקורס יתקיים ביום רביעי, 23/10/19, ב"בית התנועה הקיבוצית", רח' לאונרדו דה וינצ'י 13, קומה 2-, תל-אביב. בין השעות 12:45 ל- 21:00.
מדובר בקורס חד-יומי מרוכז ומקיף
(מיטב המרצים והמומחים בתחום).

מרכז מקצועי: עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

לו"ז הקורס:

12:45 התכנסות

13:00-14:30 חברות ארנק, חברה משפחתית וחברת בית - סקירה מקיפה
                       עו"ד טל בן משה

14:30-14:45 הפסקה

14:45-16:15 שינויי מבנה בתאגידים - היבטי מס
                       עו"ד (רו"ח) יניב סיימון

16:15-16:30 הפסקה

16:30-18:00סעיף 3(ט), סעיף 3(ט1) וסעיף 3(י) לפקודה - יישום מעשי
                      עו"ד (רו"ח) ניר חונוביץ

18:00-18:15 הפסקה

18:15-19:30 מיסוי שותפויות, קיבוצים ואגודות שיתופיות
                     עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי

19:30-19:45 הפסקה

19:45-21:00 מיסוי דיבידנד מרווחי שיערוך, הפחתות הון, רר"ל ומה שבניהם
                       עו"ד (רו"ח) גיא בר-און

מחיר הקורס: רק 980 ש"ח + מע"מ
המנויים להשתלמויות בחב' איילת אור בע"מ זכאים להשתתף גם בקורס הזה ללא תשלום!
למידע נוסף על סוגי המנויים - לחץ כאן!

לתשלום ולהרשמה לקורס - לחץ כאן!

ניתן להירשם רק לחלק מההרצאות במהלך היום, במחיר של 297 ש"ח + מע"מ לכל הרצאה.
להרשמה לאחת מההרצאות - לחץ על הקישור הזה!

להורדת טופס להרשמה בפקס ו/או תשלום בהעברה בנקאית/שיק - לחץ כאן!

- כל משתתף יקבל "תעודה מהודרת" (התעודה תשלח בקובץ אלקטרוני). יש לחתום על טופס הנוכחות.
- הודעה על ביטול הרשמה תתקבל, עד 7 ימי עסקים לפני הכנס. לאחר מועד זה - לא יתקבלו ביטולים.
- מצגות, ככל שיהיו, לא יחולקו במקום, אלא ישלחו לנרשמים באמצעות המייל (בכפוף לאישור המרצה).
- מנויים בתשלום חודשי - יירשמו בקישור זה.

נשלח לכתובת מהכתובת aor@aor.co.il
שולח: איילת אור בע"מ
כתובת השולח: ת.ד. 2500, חיפה (ניתן לבקש הסרה גם במייל חוזר: Aor@Aor.co.il)
הסרה מהרשימה | עדכון פרטים | דיווח דיוור לא מורשה

רב מסר מערכת דיוור ודפי נחיתה