{{preheader}}
איילת אור בע"מ - בית הספר להשתלמויות מקצועיות

    קורס מקיף בתכנון ומיסוי פרישה

הקורס יתקיים בשלושה מפגשים, ב"בית התנועה הקיבוצית", רח' לאונרדו דה וינצ'י 13, קומה 2-, תל-אביב.
מפגש ראשון: יום שלישי, 29/1/19, משעה 9:00 עד 16:00 (התכנסות: 8:45).
מפגש שני: יום שלישי, 26/2/19, משעה 9:00 עד 16:00 (התכנסות: 8:45).
מפגש שלישי: יום שלישי, 26/3/19, משעה 9:00 עד 16:00 (התכנסות: 8:45).

מרצים: עו"ד ירון שמיר, גב' ענת קלדרון, רו"ח אייל דרורי

לו"ז המפגש הראשון (29/1/19):

8:45 התכנסות

9:00-10:30 מבוא לתכנון פרישה ופנסיה - מושגי יסוד וסקירה מקיפה של התחום
                  עו"ד ירון שמיר

10:30-10:45 הפסקה

10:45-12:15 סקירת התוכניות הפנסיוניות בישראל - פנסיה תקציבית, פנסיה ותיקה, פנסיה חדשה וכו'
                    עו"ד ירון שמיר

12:15-13:00 הפסקה

13:00-14:15 סקירת ענף ביטוחי המנהלים והגמל - סוגי הפוליסות הקיימות והתוכניות השונות
                     גב' ענת קלדרון

14:15-14:30 הפסקה

14:30-16:00 הפרשות סוציאליות - תכנון פרישה
                    גב' ענת קלדרון

לו"ז המפגש השני (26/2/19):

8:45 התכנסות

9:00-10:30 הליכי פיטורין ופרישה של עובדים שכירים (כולל טפסי 161 ו- 161א)
                  עו"ד ירון שמיר

10:30-10:45 הפסקה

10:45-12:15 מיסוי בפרישה (תיקון 190) - בחירת החלופה הרלוונטית וקיבוע זכויות בטופס 161ד
                     גב' ענת קלדרון

12:15-13:00 הפסקה

13:00-14:15 כללי המיסוי במשיכות מקופות הביטוח, פנסיה וגמל ותכנון מx אופטימאלי
                     עו"ד ירון שמיר

14:15-14:30 הפסקה

14:30-16:00 היוון קצבאות - הסבר וסקירה מקיפה מבחינת כדאיות ומבחינת מיסוי

                     עו"ד ירון שמיר

לו"ז המפגש השלישי (26/3/19):

8:45 התכנסות

9:00-10:30 מה השלב הבא בחיים? תכנון וניהול קריירה
                   רו"ח אייל דרורי

10:30-10:45 הפסקה

10:45-12:15 מוצרי חסכון לגיל השלישי - סקירת האפיקים
                    גב' ענת קלדרון

12:15-13:00 הפסקה

13:00-14:15 תכנון פרישה - ניתוח פרקטי של "תיק לקוח" - דוגמאות מעשיות
                     עו"ד ירון שמיר

14:15-14:30 הפסקה

14:30-16:00 תכנון פרישה - תרגול דוגמאות ויישום מעשי

                     עו"ד ירון שמיר

מחיר הקורס: רק 2,790 ש"ח + מע"מ

להרשמה - לחץ כאן!

ניתן להירשם לכל אחד מהמפגשים בנפרד (מחיר כל מפגש 980 ש"ח + מע"מ).
לתשלום והרשמה לאחד המפגשים - לחץ כאן!

להורדת טופס להרשמה בפקס ו/או תשלום בהעברה בנקאית/שיק - לחץ כאן!

- כל משתתף יקבל "תעודה מהודרת" (התעודה תשלח בקובץ אלקטרוני). יש לחתום על טופס הנוכחות.
- הודעה על ביטול הרשמה תתקבל, עד 7 ימי עסקים לפני ההשתלמות. לאחר מועד זה - לא יתקבלו ביטולים.
- מצגת, ככל שתהיה, לא תחולק במקום, אלא תשלח לנרשמים באמצעות המייל (בכפוף לאישור המרצה).
- מנויים בתשלום חודשי - יירשמו בקישור זה.

המנויים להשתלמויות זכאים להשתתף גם בקורס הזה ללא תשלום!

למידע על המנוי - לחץ כאן!
נשלח לכתובת מהכתובת aor@aor.co.il
שולח: איילת אור בע"מ
כתובת השולח: ת.ד. 2500, חיפה (ניתן לבקש הסרה גם במייל חוזר: Aor@Aor.co.il)
הסרה מהרשימה | עדכון פרטים | דיווח דיוור לא מורשה

רב מסר מערכת דיוור ודפי נחיתה