{{preheader}}
איילת אור בע"מ - בית הספר להשתלמויות מקצועיות

        קורס מקיף במיסוי מקרקעין

הקורס יתקיים בשני מפגשים, ב"בית התנועה הקיבוצית", רח' לאונרדו דה וינצ'י 13, קומה 2-, תל-אביב.
מפגש ראשון: יום רביעי, 3/4/19, משעה 14:45 עד 21:00 (התכנסות: 14:30).
מפגש שני: יום רביעי, 5/6/19, משעה 14:45 עד 21:00 (התכנסות: 14:30).

מרצים:עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי, עו"ד שי ארז, עו"ד (רו"ח) יניב סיימון, עו"ד טל בן-משה, עו"ד (רו"ח) חיה אביסרור-שמעוני, עו"ד קרן אלון

לו"ז המפגש הראשון (3/4/19):

14:30 התכנסות

14:45-16:15 חוק מיסוי מקרקעין - הבסיס, ההגדרות, מבוא, הטלת המס, שווי מכירה ורכישה ועוד
                     עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי

16:15-16:30 הפסקה

16:30-18:00 הניכויים והפחת בחישוב מס השבח
                     עו"ד שי ארז

18:00-18:15 הפסקה

18:15-19:30 הפטורים בחוק מיסוי מקרקעין - סקירה מקיפה
                     עו"ד (רו"ח) יניב סיימון

19:30-19:45 הפסקה

19:45-21:00 מס רכישה - המדריך המלא

                     עו"ד טל בן משה

לו"ז המפגש השני (5/6/19):

14:30 התכנסות

14:45-16:15 חישובי מס השבח במכר דירות מגורים - הלכה למעשה
                      עו"ד (רו"ח) חיה אביסרור-שמעוני

16:15-16:30 הפסקה

16:30-18:00 הליכי השומה והפרוצדורה במיסוי מקרקעין
                     עו"ד (רו"ח) חיה אביסרור-שמעוני

18:00-18:15 הפסקה

18:15-19:30 מערכת המייצגים - דיווחים מקוונים למיסוי מקרקעין - הלכה למעשה
                     עו"ד קרן אלון

19:30-19:45 הפסקה

19:45-21:00 התפר שבין פקודת מס הכנסה למיסוי מקרקעין

                    עו"ד (רו"ח) יניב סיימון

מחיר הקורס: רק 1,890 ש"ח + מע"מ

להרשמה - לחץ כאן!

ניתן להירשם לכל אחד מהמפגשים בנפרד (מחיר כל מפגש 980 ש"ח + מע"מ).
לתשלום והרשמה לאחד המפגשים - לחץ כאן!

להורדת טופס להרשמה בפקס ו/או תשלום בהעברה בנקאית/שיק - לחץ כאן!

- כל משתתף יקבל "תעודה מהודרת" (התעודה תשלח בקובץ אלקטרוני). יש לחתום על טופס הנוכחות.
- הודעה על ביטול הרשמה תתקבל, עד 7 ימי עסקים לפני ההשתלמות. לאחר מועד זה - לא יתקבלו ביטולים.
- מצגת, ככל שתהיה, לא תחולק במקום, אלא תשלח לנרשמים באמצעות המייל (בכפוף לאישור המרצה).
- מנויים בתשלום חודשי - יירשמו בקישור זה.

המנויים להשתלמויות זכאים להשתתף גם בקורס הזה ללא תשלום!

למידע על המנוי - לחץ כאן!
נשלח לכתובת מהכתובת aor@aor.co.il
שולח: איילת אור בע"מ
כתובת השולח: ת.ד. 2500, חיפה (ניתן לבקש הסרה גם במייל חוזר: Aor@Aor.co.il)
הסרה מהרשימה | עדכון פרטים | דיווח דיוור לא מורשה

רב מסר מערכת דיוור ודפי נחיתה