{{preheader}}
איילת אור בע"מ - בית הספר להשתלמויות מקצועיות

     קורס מקיף בדיני עבודה

הקורס יתקיים בשלושה מפגשים, ב"בית התנועה הקיבוצית", רח' לאונרדו דה וינצ'י 13, קומה 2-, תל-אביב.
מפגש ראשון: יום שלישי, 21/5/19, משעה 9:00 עד 16:00 (התכנסות: 8:45).
מפגש שני: יום שלישי, 18/6/19, משעה 9:00 עד 16:00 (התכנסות: 8:45).
מפגש שלישי: יום שלישי, 23/7/19, משעה 9:00 עד 16:00 (התכנסות: 8:45).

מרצים:עו"ד רבקה מקובר, עו"ד אסף מסדה, עו"ד רם גמליאל

לו"ז המפגש הראשון (21/5/19):

8:45 התכנסות

9:00-10:30 מבוא לדיני עבודה, הודעה לעובד על תנאיי עבודתו וחוזה העבודה
                    עו"ד רבקה מקובר

10:30-10:45 הפסקה

10:45-12:15 חוק שעות עבודה ומנוחה - סקירה מקיפה
                      עו"ד רבקה מקובר

12:15-13:00 הפסקה

13:00-14:15 חוק שכר מינימום, הבראה ונסיעות - סקירה מקיפה
                      עו"ד אסף מסדה

14:15-14:30 הפסקה

14:30-16:00 דמי מחלה, חופשה שנתית, חופשה ללא תשלום - סקירה מקיפה
                      עו"ד אסף מסדה

לו"ז המפגש השני (18/6/19):

8:45 התכנסות

9:00-10:30 חוק הגנת השכר וחוק הגברת האכיפה - הלכה למעשה
                     עו"ד רבקה מקובר

10:30-10:45 הפסקה

10:45-12:15 עבודת נשים ושוויון הזדמנויות בעבודה - הלכה למעשה
                      עו"ד רבקה מקובר

12:15-13:00 הפסקה

13:00-14:15 העסקת בני נוער, אוכלוסיות מיוחדות וסוגיות פרקטיות בדיני עבודה
                       עו"ד אסף מסדה

14:15-14:30 הפסקה

14:30-16:00 הליכי פיטורין ושימוע בהיבט דיני העבודה - יישום מעשי
                       עו"ד אסף מסדה

לו"ז המפגש השלישי (23/7/19):

8:45 התכנסות

9:00-10:30 הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה במשק - סקירה מקיפה
                    עו"ד רבקה מקובר

10:30-10:45 הפסקה

10:45-12:15 הגנת הפרטיות במקום העבודה (מצלמות נסתרות, איכון טלפונים, פוליגרף, האזנה, כניסה למייל ולמחשב של העובד וכו')
                     עו"ד רבקה מקובר

12:15-13:00 הפסקה

13:00-14:15 ניהול סיכוני דיני עבודה ויחסי העבודה בארגון
                     עו"ד רם גמליאל

14:15-14:30 הפסקה

14:30-16:00 סכסוכי עבודה - הליכי גישור, משא-ומתן והליכים משפטיים בבתי הדין לעבודה
                     עו"ד אסף מסדה

מחיר הקורס: רק 2,790 ש"ח + מע"מ

להרשמה - לחץ כאן!

ניתן להירשם לכל אחד מהמפגשים בנפרד (מחיר כל מפגש 980 ש"ח + מע"מ).
לתשלום והרשמה לאחד המפגשים - לחץ כאן!

להורדת טופס להרשמה בפקס ו/או תשלום בהעברה בנקאית/שיק - לחץ כאן!

- כל משתתף יקבל "תעודה מהודרת" (התעודה תשלח בקובץ אלקטרוני). יש לחתום על טופס הנוכחות.
- הודעה על ביטול הרשמה תתקבל, עד 7 ימי עסקים לפני ההשתלמות. לאחר מועד זה - לא יתקבלו ביטולים.
- מצגת, ככל שתהיה, לא תחולק במקום, אלא תשלח לנרשמים באמצעות המייל (בכפוף לאישור המרצה).
- מנויים בתשלום חודשי - יירשמו בקישור זה.

המנויים להשתלמויות זכאים להשתתף גם בקורס הזה ללא תשלום!

למידע על המנוי - לחץ כאן!
נשלח לכתובת מהכתובת aor@aor.co.il
שולח: איילת אור בע"מ
כתובת השולח: ת.ד. 2500, חיפה (ניתן לבקש הסרה גם במייל חוזר: Aor@Aor.co.il)
הסרה מהרשימה | עדכון פרטים | דיווח דיוור לא מורשה

רב מסר מערכת דיוור ודפי נחיתה