{{preheader}}
איילת אור בע"מ - בית הספר להשתלמויות מקצועיות

        קורס מקיף במיסוי בינלאומי

הקורס יתקיים בשני מפגשים, ב"בית התנועה הקיבוצית", רח' לאונרדו דה וינצ'י 13, קומה 2-, תל-אביב.
מפגש ראשון: יום שלישי, 30/7/19, משעה 9:00 עד 16:00 (התכנסות: 8:45).
מפגש שני: יום שלישי, 19/11/19, משעה 9:00 עד 16:00 (התכנסות: 8:45).

מרצים:עו"ד (רו"ח) יניב סיימון, עו"ד (רו"ח) יועד פרנקל, עו"ד (רו"ח) גיא חן, רו"ח ג'ורדן סטוטלנד, עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי,

לו"ז המפגש הראשון (30/7/19):

8:45 התכנסות

9:00-10:30 מבוא למיסוי בינלאומי - סוגיית התושבות (יחידים ותאגידים) ומקום הפקת ההכנסה
                     עו"ד (רו"ח) יניב סיימון

10:30-10:45 הפסקה

10:45-12:15 אמנות מס - סקירה מקיפה
                      עו"ד (רו"ח) יועד פרנקל

12:15-13:00 הפסקה

13:00-14:15 חמי"ז, חנ"ז וחברות זרות שהשליטה וניהול בישראל
                     עו"ד (רו"ח) גיא חן

14:15-14:30 הפסקה

14:30-16:00 היבטי מיסוי של ישראלים המפיקים הכנסות בחו"ל (עבודה אצל מעסיק ישראלי בחו"ל, עבודה כשכיר בחברה זרה, הכנסות בשנת שבתון בחו"ל, הכנסות ממקרקעין בחו"ל ועוד)
                      עו"ד (רו"ח) גיא חן

לו"ז המפגש השני (19/11/19):

8:45 התכנסות

9:00-10:30 מחירי העברה בעסקה בינלאומית
                   רו"ח ג'ורדן סטוטלנד

10:30-10:45 הפסקה

10:45-12:15 ייצוג לקוחות עם הכנסות מחו"ל - מילוי נספח ד', טופס 150 וכו' - הלכה למעשה
                      עו"ד (רו"ח) גיא חן

12:15-13:00 הפסקה

13:00-14:15 זיכוי מס זר וכללי המרה לשקלים - הלכה למעשה
                     עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי

14:15-14:30 הפסקה

14:30-16:00 חילופי מידע בין רשויות המס והסכם הפטקא
                       עו"ד (רו"ח) יועד פרנקל

מחיר הקורס: רק 1,890 ש"ח + מע"מ

להרשמה - לחץ כאן!

ניתן להירשם לכל אחד מהמפגשים בנפרד (מחיר כל מפגש 980 ש"ח + מע"מ).
לתשלום והרשמה לאחד המפגשים - לחץ כאן!

להורדת טופס להרשמה בפקס ו/או תשלום בהעברה בנקאית/שיק - לחץ כאן!

- כל משתתף יקבל "תעודה מהודרת" (התעודה תשלח בקובץ אלקטרוני). יש לחתום על טופס הנוכחות.
- הודעה על ביטול הרשמה תתקבל, עד 7 ימי עסקים לפני ההשתלמות. לאחר מועד זה - לא יתקבלו ביטולים.
- מצגת, ככל שתהיה, לא תחולק במקום, אלא תשלח לנרשמים באמצעות המייל (בכפוף לאישור המרצה).
- מנויים בתשלום חודשי - יירשמו בקישור זה.

המנויים להשתלמויות זכאים להשתתף גם בקורס הזה ללא תשלום!

למידע על המנוי - לחץ כאן!
נשלח לכתובת מהכתובת aor@aor.co.il
שולח: איילת אור בע"מ
כתובת השולח: ת.ד. 2500, חיפה (ניתן לבקש הסרה גם במייל חוזר: Aor@Aor.co.il)
הסרה מהרשימה | עדכון פרטים | דיווח דיוור לא מורשה

רב מסר מערכת דיוור ודפי נחיתה