{{preheader}}
איילת אור בע"מ - בית הספר להשתלמויות מקצועיות

     קורס מקיף למייצגים בביטוח לאומי

הקורס יתקיים בשני מפגשים, ב"בית התנועה הקיבוצית", רח' לאונרדו דה וינצ'י 13, קומה 2-, תל-אביב.
מפגש ראשון: יום שלישי, 24/9/19, משעה 9:00 עד 16:00 (התכנסות: 8:45).
מפגש שני: יום שלישי, 29/10/19, משעה 9:00 עד 16:00 (התכנסות: 8:45).

מרצים: עו"ד יגאל אלקובי, עו"ד (רו"ח) איריס כץ-כליף, עו"ד (רו"ח) חיה אביסרור-שמעוני

לו"ז המפגש הראשון (24/9/19):

8:45 התכנסות

9:00-10:30 מבוא לחוק הביטוח הלאומי - מבנה המוסד, עקרונות החוק, מטרות, הגדרות בסיסיות, סקירת סוגי הקצבאות והחבויות לפי החוק
                    עו"ד יגאל אלקובי

10:30-10:45 הפסקה

10:45-12:15 הליכי גביה, שומה וניכויים בביטוח לאומי, גמלה חוסמת, בסיס לתשלום, הפרשי שומה, הסדרי תשלומים ועוד
                      עו"ד יגאל אלקובי

12:15-13:00 הפסקה

13:00-14:15 סוגי המבוטחים ומעמד המבוטחים בביטוח לאומי
                     עו"ד (רו"ח) איריס כץ-כליף

14:15-14:30 הפסקה

14:30-16:00 דמי ביטוח לאומי ופטורים מתשלום דמי ביטוח - סקירה מקיפה לפי סוגי המבוטחים ומעמדם
                      עו"ד (רו"ח) איריס כץ-כליף

לו"ז המפגש השני (29/10/19):

8:45 התכנסות

9:00-10:30 גמלת זקנה, שאירים, אבטלה ופש"ר בביטוח לאומי
                   עו"ד (רו"ח) חיה אביסרור-שמעוני

10:30-10:45 הפסקה

10:45-12:15 גמלת נפגעי תאונות עבודה, תאונות אישיות, סיעוד ונכות כללית (ביטוח לאומי) - סקירה מקיפה
                      עו"ד (רו"ח) חיה אביסרור-שמעוני

12:15-13:00 הפסקה

13:00-14:15 גמלת מילואים וגמלת אמהות בביטוח לאומי (דמי לידה, מענק לידה, שמירת היריון)
                     עו"ד יגאל אלקובי

14:15-14:30 הפסקה

14:30-16:00 סוגיות מיוחדות בביטוח לאומי - רילוקיישן, מבוטחים מיוחדים: תושבי-חוץ, תושבי-השטחים, עובדים זרים, משק-בית ועוד
                       עו"ד יגאל אלקובי

מחיר הקורס: רק 1,890 ש"ח + מע"מ

להרשמה - לחץ כאן!

ניתן להירשם לכל אחד מהמפגשים בנפרד (מחיר כל מפגש 980 ש"ח + מע"מ).
לתשלום והרשמה לאחד המפגשים - לחץ כאן!

להורדת טופס להרשמה בפקס ו/או תשלום בהעברה בנקאית/שיק - לחץ כאן!

- כל משתתף יקבל "תעודה מהודרת" (התעודה תשלח בקובץ אלקטרוני). יש לחתום על טופס הנוכחות.
- הודעה על ביטול הרשמה תתקבל, עד 7 ימי עסקים לפני ההשתלמות. לאחר מועד זה - לא יתקבלו ביטולים.
- מצגת, ככל שתהיה, לא תחולק במקום, אלא תשלח לנרשמים באמצעות המייל (בכפוף לאישור המרצה).
- מנויים בתשלום חודשי - יירשמו בקישור זה.

המנויים להשתלמויות זכאים להשתתף גם בקורס הזה ללא תשלום!

למידע על המנוי - לחץ כאן!
נשלח לכתובת מהכתובת aor@aor.co.il
שולח: איילת אור בע"מ
כתובת השולח: ת.ד. 2500, חיפה (ניתן לבקש הסרה גם במייל חוזר: Aor@Aor.co.il)
הסרה מהרשימה | עדכון פרטים | דיווח דיוור לא מורשה

רב מסר מערכת דיוור ודפי נחיתה