{{preheader}}
איילת אור בע"מ - בית הספר להשתלמויות מקצועיות

כנס בנושא:

 עמדות חייבות בדיווח ותכנוני מס חייבי דיווח

הכנס יתקיים ביום רביעי, 6/2/19,ב"בית התנועה הקיבוצית", רח' לאונרדו דה וינצ'י 13, קומה 2-, תל-אביב. בין השעות 13:00 ל- 16:15.

לו"ז הכנס:

12:45 התכנסות

13:00-14:30 עמדות חייבות בדיווח - סקירה מקיפה ומעמיקה
                        עו"ד (רו"ח) גיא בר-און

14:30-14:45 הפסקה

14:45-16:15 תכנוני מס חייבי דיווח וחוות-דעת חייבת בדיווח

                      עו"ד (רו"ח) גיא חן

מחיר הכנס: רק 497 ש"ח + מע"מ

להרשמה - לחץ כאן!
להורדת טופס להרשמה בפקס ו/או תשלום בהעברה בנקאית/שיק - לחץ כאן!

- כל משתתף יקבל "תעודה מהודרת" (התעודה תשלח בקובץ אלקטרוני). יש לחתום על טופס הנוכחות.
- הודעה על ביטול הרשמה תתקבל, עד 7 ימי עסקים לפני הכנס. לאחר מועד זה - לא יתקבלו ביטולים.
- מצגות, ככל שיהיו, לא יחולקו במקום, אלא ישלחו לנרשמים באמצעות המייל (בכפוף לאישור המרצה).
- מנויים בתשלום חודשי - יירשמו בקישור זה.
- שתף בפייסבוק.

נשלח לכתובת מהכתובת aor@aor.co.il
שולח: איילת אור בע"מ
כתובת השולח: ת.ד. 2500, חיפה (ניתן לבקש הסרה גם במייל חוזר: Aor@Aor.co.il)
הסרה מהרשימה | עדכון פרטים | דיווח דיוור לא מורשה

רב מסר מערכת דיוור ודפי נחיתה