{{preheader}}
איילת אור בע"מ - בית הספר להשתלמויות מקצועיות

סדנת ארנונה עירונית

הסנדא תתקיים ביום רביעי, 23/1/19, ב"בית התנועה הקיבוצית", רח' לאונרדו דה וינצ'י 13, קומה 2-, תל-אביב.
התכנסות: 16:15. התחלת הרצאה: 16:30. סיום: 21:00.

מרצים: עו"ד ד"ר הנריק רוסטוביץ, עו"ד ערן פייביש

בין הנושאים:

מבנה החקיקה - חוקים, תקנות, צווי הארנונה.

הנישומים - חמשת סוגי הנישומים, הודעה על חילופי נישומים.

הנכסים - קרקע, בניין, רחוב.

השימושים - מגורים, משרדים מסחר ושירותים, תעשייה ומלאכה, שימושים נוספים.

תעריפי הארנונה - תעריף מזערי ומרבי, תעריף פרוגרסיבי ורגרסיבי.

שטח הנכס - ברוטו-ברוטו, ברוטו, נטו, נטו-נטו, גובה מזערי, עליות גג, גלריות.

השתת שומת הארנונה בידי פקיד השומה – יסודות השומה.

חקיקת צו הארנונה במועצה.

כללי העדכון השנתי, שינוי תעריפים, אישור שר הפנים ושר האוצר.

חוקיות תעריפי הארנונה.

סבירות תעריפי הארנונה.

בניין שנהרס, בניין שניזק.

בניין חדש, בניין ריק.

הנחות עקב מצב חומרי – ועדת ההנחות.

הנחות לפי פקודת הפטור.

הנחות לפי חוק הפטור.

הנחות לפי חקיקה נוספת.

השגה למנהל הארנונה – מועדים, סמכויות, מבנה ההשגה.

החלטת מנהל הארנונה בהשגה – מועדים, מבנה ההחלטה.

ערר על החלטת מנהל הארנונה בהשגה – מועדים, מבנה הערר.

ועדת הערר - מינוי, סדרי דין, ראיות, הדיון, ההחלטה.

ערעור לבית המשפט - מועדים, מבנה הערעור.

תקיפת צו הארנונה - תקיפת חוקיות תעריפי הארנונה.

תקיפת סבירות תעריפי הארנונה.

מועדים, סמכויות, דרכי התקיפה, שיהוי.

גבייה מנהלית לפי פקודת המסים (גביה) – מינויים, סמכויות, דרכי הגבייה, שיעבוד.

גבייה מנהלית לפי פקודת העיריות – מינויים, סמכויות, דרכי הגבייה .

גבייה משפטית – תביעה אזרחית, הוצאה לפועל.  

גבייה פסיבית – אישור להעברת הנכס בפנקס המקרקעין.

התיישנות, שיהוי.

מחיר הסדנא: רק 497 ש"ח + מע"מ

להרשמה - לחץ כאן!
להורדת טופס להרשמה בפקס ו/או תשלום בהעברה בנקאית/שיק - לחץ כאן!

- כל משתתף יקבל "תעודה מהודרת" (התעודה תשלח בקובץ אלקטרוני). יש לחתום על טופס הנוכחות.
- הודעה על ביטול הרשמה תתקבל, עד 7 ימי עסקים לפני ההשתלמות. לאחר מועד זה - לא יתקבלו ביטולים.
- מצגת, ככל שתהיה, לא תחולק במקום, אלא תשלח לנרשמים באמצעות המייל (בכפוף לאישור המרצה).
- מנויים בתשלום חודשי - יירשמו בקישור זה.

הצטרפו עכשיו למנוי להשתלמויות ותוכלו להשתתף בקורס זה, ובכ- 100 השתלמויות נוספות בשנה, ללא תשלום!

למידע נוסף - לחץ כאן!
נשלח לכתובת מהכתובת aor@aor.co.il
שולח: איילת אור בע"מ
כתובת השולח: ת.ד. 2500, חיפה (ניתן לבקש הסרה גם במייל חוזר: Aor@Aor.co.il)
הסרה מהרשימה | עדכון פרטים | דיווח דיוור לא מורשה

רב מסר מערכת דיוור ודפי נחיתה