{{preheader}}

אם אינכם מצליחים לצפות במסר לחצו כאן

לוגו חדש רשות החשמל

רשות החשמל מפרסמת את החלטות ולוחות התעריף לקראת העדכון הצפוי ממחר:

תעריף החשמל יעלה ב-2%

התעריף לצרכן הביתי יתעדכן ב-2.9% בלבד

עדכון שנתי לתעריף החשמל 2019
הטמעת רכיב קבוע בתעריף הרשת
תעריפים מערכתיים

בתום שימוע ציבורי מעדכנת רשות החשמל את תעריף החשמל לצרכני חברת החשמל. בעקבות העדכון השנתי, התעריף לצרכן הביתי יעלה בממוצע בכ-2.9% והתעריף הממוצע יעלה בכ-2%.

התעריף ייכנס לתוקפו מחר ביום ה- 1.1.2019.

לאחר עליית התעריף הנוכחית, ולאור שלוש הפחתות תעריף בחמש השנים האחרונות, תעריף החשמל עדיין נמוך בכ-12% מרמת השיא שנרשמה בשנת 2013.

 מאז השימוע אותו פרסמה הרשות חלו מספר שינויים בתעריף, כדלקמן:

  1. מס הבלו על הפחם: משרד האוצר הודיע על כוונתו לדחות את הטלת תוספת הבלו על הפחם בהיקף של 57 ₪ לטון עד לתחילת שנת 2021. מהלך זה יחסוך לצרכני החשמל כ-715 מיליוני ₪ במצטבר, המהווים כ-2.4% בתעריף הצרכן הביתי. עלות זו תקוזז מהתעריף לשנת 2019. אם לא יושלמו ההליכים לפטור מהטלת בלו על הפחם עד ליום 28.2.2019, תעריף החשמל יתעדכן בהתאם.
  2. פיצוי חברת החשמל בהליך נגד קרטל ה- GIS: במסגרת בוררות בעניין הליך מכרזי שביצעה חברת החשמל לרכישת ציוד GIS לתחנות משנה נודע לאחרונה כי החברה צפויה, בסבירות גבוהה, לקבל פיצוי על סך של כ- 465 מיליוני ₪ במהלך שנת 2019. החלק הארי של סכום זה יוחזר לצרכני החשמל. כמחצית מסכום הפשרה מוכר בתעריף לשנת 2019, ומהווה כ-0.8% בתעריף הצרכן הביתי. יתרת הסכום תוחזר לצרכנים בשנים הבאות.
  3. שינויים כתוצאה מהשימוע, לרבות החלה מדורגת של שינויים בתעריף הרשת: עדכונים שונים בתעריף הרשת, ובכללם החלתו של תעריף קבוע, הביאו לשינויים בתעריף הרשת של צרכנים שונים ובהם הצרכנים הביתיים. לאור זאת החליטה הרשות להחיל באופן מדורג, על פני שלוש שנים, שינויים מסוימים בתעריף הרשת, וזאת על מנת להבטיח תקופת מעבר והסתגלות למבנה התעריף החדש ומשמעויותיו. בנוסף בוצעו שינויים מינוריים נוספים שעלו במסגרת השימוע, בעיקר בנוגע לחישובי הריביות וההצמדה. סך השינויים מסתכמים בכ-326 מיליוני ₪, המהווים 1.2% בתעריף הצרכן הביתי.
  4. בחלוקה על פי גודל חיבור של צרכנים ביתיים, השינוי בעלות השנתית הכוללת (כולל הרכיב הקבוע ושירותי צרכנות) למשקי בית הצורכים 8,000 קוט"ש בשנה הוא:

- לצרכנים בעלי חיבור חד פאזי (כ-57% מכלל הצרכנים הביתיים) העלות תגדל בכ-2.7%, לעומת עלייה של 6.7% במסגרת השימוע.

- לצרכנים בעלי חיבור תלת פאזי בגודל 25X3 העלות תגדל בכ-3.0% לעומת גידול של 8.1% במסגרת השימוע.

נשלח לכתובת udi@mpro.co.il מהכתובת Hearing@pua.gov.il
שולח: רשות החשמל
כתובת השולח: Hearing@pua.gov.il
הסרה מהרשימה | עדכון פרטים | דיווח דיוור לא מורשה

רב מסר מערכת דיוור ודפי נחיתה