{{preheader}}

אם אינכם מצליחים לצפות במסר לחצו כאן

 

עו״ד דני זקן , סגן ראש מינהל הביטוח והגבייה ומנהל אגף הביטוח והבריאות ירד לשטח !

 

דני ביקר אמש במשרדו של יוע״מ ירון גינדי, נשיא הלשכה, והעניק לו תעודת הוקרה מטעם ביטוח לאומי.

 

השניים דנו בשיתוף הפעולה הפורה בין המוסד לביטוח לאומי לבין לשכת יועצי המס ובנושאים שונים, שהעלתה הלשכה, בוועדות הקשר בין הצדדים.

 

ראשית, בעקבות אייטם שעלה בתוכנית "עצמאי בשטח" בהנחיית ירון בתחנה 102 FM, שוחחו השניים עם מר אוריאל כזום, מנהל אגף מילואים ואבטלה, בנוגע ל-80 מיליון השקלים, שהמדינה חייבת לעצמאים בגין השנים 2008-2012.

 

סוכם, שהחזרים יועברו לעצמאים באופן אוטומטי וללא דרישה לקבל מצד העצמאיים טפסי תביעה והוכחת שרות נוספת.

 

שנית, בישר דני לירון, שהוא נוטה לקבל את הבקשה, שהופנתה אליו מאת יוע״מ גיתית שלומי, מ״מ נשיא הלשכה, ויוע״מ רחלי אדיר, ממונת תחום ביטוח לאומי, לאפשר לתקן מקדמות לביטוח לאומי גם בחודש ינואר בעבור השנה הקודמת.

 

נדונה גם סוגיית החיוב בביטוח לאומי בנוגע להכנסות מחברות הארנק והפתרונות שהעלתה יוע״מ גיתית שלומי בנושא. השניים סיכמו, שתוגש לדני רשימת בקשות של הלשכה בנוגע לייצוג ולשיפור השרות וההתנהלות מול קהל לקוחותינו.

 

אנו מודים לדני על הזמן שהקדיש ועל כך, שיזם את הפגישה, והגיע למשרדו של ירון וברך אותו על פעילותו והדגיש בפניו ״שמקצוע יעוץ המס עבר את המהפכה הכי גדולה ומשמעותית שהוא מכיר, עד לראש הפירמידה המקצועית״.

 

חשוב לנו לציין, כי דני היה שותף למהפכה זאת - בכל הקשור לשינוי החקיקה, שיזם נשיא הלשכה, ושהצליחה הלשכה להעביר בכנסת אחרי 60 שנה שנחקקה - שקבעה את סמכויות הייצוג של יועצי המס בביטוח לאומי, ממעמד של ייצוג תחת הקטגוריה של "אדם אחר" מתוקף תקנות, לייצוג ראשי בחקיקה ראשית כיועצי מס, לצידם של רואי החשבון ועורכי הדין.

 

בחקיקה זאת גם בוטלו להזכירכם הבחינות, שיועצי מס נדרשו לעשות, כדי לייצג בביטוח לאומי ולהיכנס למרשם המייצגים על מנת להתחבר למחשבי המוסד. תרומתו של דני בנושא הייתה מכרעת.

 

אנו צופים להמשך שיתוף פעולה עם ביטוח לאומי ומודים לכל העוסקים בדבר.

 

 בברכה,

עו"ד, יוע״מ חופית ולר,

ראלשי"ת נשיא הלשכה

.

נשלח לכתובת מהכתובת info@ymas.org.il
שולח: לשכת יועצי מס בישראל
כתובת השולח: גולדברג 4, תל אביב
הסרה מהרשימה | עדכון פרטים | דיווח דיוור לא מורשה

רב מסר מערכת דיוור ודפי נחיתה