{{preheader}}

מערכת חדשה של משרד החינוך לחישוב רמת שירות

משרד החינוך פרסם עדכון להנחיות בנושא רמת שירות.
המשרד השיק מערכת רמת שירות חדשה שכוללת בין היתר פירוט החישוב ופירוט מרכיביה. החל משנה"ל תש"פ בעל מתאם מחשוב בית ספרי יידרש לעבור קורס הסמכה של רכז/מוביל מחשוב או להיות בעל תעודת טכנאי/הנדסאי מחשוב כדי שיוכר במסגרת רמת השירות. יש לוודא שבעלי התפקידים, שעוסקים היום בתחום ואינם בעלי ההסמכה הנדרשת יעברו הסכמה כדי למנוע אובדן תקציבים ופגיעה ברמת שירות.

להמשך>>

תקציב שילוב תלמידים עם צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל

משרד החינוך נערך להרחבת מנעד המענים להכלה והשתלבות תלמידים עם צרכים מיוחדים בבתי הספר, כחלק מהרפורמה שיישומה יחל בשנת תש"פ. החל משנה"ל תשע"ט מקבלים בתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים סל שקלי שיסייע בהכלת תלמידים ושילובם.
המשרד פרסם קול קורא המפרט את עיקרי התכנית והקריטריונים הנדרשים לקבלת התקצוב.

להמשך>>

עדכונים חשובים בתכנית ניצנים

1. ניצנים שוטף - בבדיקה שערכנו עלה כי מוסדות רבים לא מסונכרנים עם נתוני משרד החינוך (סטטוס רישוי ומספרי תלמידים), כך לדוגמא:

1.1 מוסדות אשר קיבלו רישיון מאוחר לא מופיעים בבקשות התשלום (בהתאם לקול קורא)

1.2 מוסדות עם כמות תלמידים במערכת אחת של משרד החינוך לא מסונכרנים עם מערכת הצהרונים. 

רכז התוכנית לא יכול לדווח על מוסדות אלה אלא אם יבצע טיפול ממוקד עם כל הניירת הדרושה למול משרד החינוך.

ללא טיפול בנושא זה הבעלות חשופה להפסד תקציבים גדול!

להמשך>>

בחירת גורם מפעיל לחטיבה עליונה

משרד הפנים פרסם עדכון להנחיות בנושא בחירת גורם מפעיל לחטיבה עליונה במסגרת חוזר מנכ"ל 04.2019

להלן עיקרי השינוים לעומת החוזר הקודם:

  1. מומלץ להיערך לפרסום המכרז לפחות שנה מראש כדי לאפשר התארגנות נכונה וחפיפה סדורה
  1. המפעיל לא יוכל לקבל זכות הפעלה רק על חטיבות ביניים עצמאיות . רק כמדובר בבית ספר מקיף יקבל המפעיל זכות הפעלה על חטיבת הביניים בכ הקשור להעסקת עובדי מינהל.

להמשך>>

קורס שכר עובדי הוראה ברשויות מקומיות

מרכז השלטון המקומי פותח ב-7.5.19 קורס שיעסוק בתנאי העסקת עובדי הוראה וזכויותיהם ויקנה ידע וכלים להתמודדות עם סוגיות בשכר.

היועץ האקדמי של הקורס רון פישמן, רו"ח. בקורס יטלו חלק המומחים המובילים בתחום לצד נציגי משרד האוצר, משרד החינוך, מרכז השלטון המקומי והארגונים היציגים

הקורס יתפרס ל-7 מפגשים מידי יום שלישי ויכלול חומר עיוני, הרצאות פרונטאליות מלוות בסוגיות מעשיות ועקרוניות, סימולציות ותרגול.

להמשך>>

טל' 08-8658504 | פקס 08-8659400
רח' הבושם 3 בניין 3 קומה 3 ת.ד 446 אשדוד
ron@fishmancpa.co.il | www.fishmancpa.co.il

נשלח לכתובת מהכתובת fishmancpa@outlook.co.il
שולח: רון פישמן ושות' רואי חשבון
כתובת השולח: הבושם 3, אשדוד. בניין 3, קומה 3, חדר 301
הסרה מהרשימה | עדכון פרטים | דיווח דיוור לא מורשה

רב מסר מערכת דיוור ודפי נחיתה