{{preheader}}

אם אינכם מצליחים לצפות במסר לחצו כאן

לקוחותינו ועמיתינו היקרים/ות, 

 

אנחנו שמחים ומתכבדים להציג בפניכם את העלון המקוון ה-21 של משרדנו.

במהדורה זו נשתף אתכם, בין היתר, בהרצאות חודש מאי, פסק דין חשוב של לקוח המשרד ונביא חידושי פסיקה נבחרים שפורסמו לאחרונה בתחומינו.

 

קריאה מהנה!
צוות משרד קניר ושות'

 

פאנל בנושא יפוי כח מתמשך

ביום שלישי (28.5) לקח חלק עו"ד יהונתן קניר בפאנל מרתק ומשמעותי שהתקיים בכנס לשכת עורכי הדין באילת, במסגרתו דנו חברי הפאנל בשאלה האם מנגנון יפוי הכח המתמשך חיסל את מוסד האפוטרופסות?

עו"ד קניר דן במאמרו "יפוי כח מתמשך - גישות שונות" שפורסם בחודש שעבר באתר כלכליסט, והסביר מדוע לשיטתו יפוי כח מתמשך אינו יכול לעמוד ללא מסמך הנחיות מקדימות מפורט ככל הניתן.

 

למאמר
לפאנל

הרצאה בנושא חברות הזנק,
מניות ואופציות בהליכי גירושין

ביום רביעי (29.5) הרצה עו"ד יהונתן קניר בנושא חלוקת אופציות ומניות בהליכי גירושין בפני הצוות עורכי הדין, המגשרים, המטפלים והאקטוארים של מרכז ״להתגרש בשלום״ העובדים בשיטת גירושין בשיתוף פעולה.

 

לסילבוס

פרשנות והפרת הסכם גירושין

בני הזוג הסדירו את כל ענייניהם הרכושיים בהסכם גירושין, בין היתר, קבעו שדירת המגורים המשותפת תירשם על שם שניהם בחלקים שווים ושמכירתה תבוצע תוך 10 שנים, אלא אם יודיע האיש (לקוח משרדינו) על רצונו בפירוק שיתוף במועד מוקדם יותר.

בהתאם להסכם, מסר האיש הודעתו על רצונו במכירת הדירה. האישה סירבה לעשות כן, בניגוד להוראות ההסכם. הוגשה תביעה (באמצעות משרדנו) לקיום ההסכם ולמכירת הבית, ובמסגרתה ניתן פס"ד בהסכמה לפיו האישה תרכוש את חלקו של האיש בדירה בניכוי מחצית המשכנתא, וכן נקבע מנגנון של פיצוי למפר ההסכמה.

עת הגיע המועד האחרון לביצוע פסה"ד המוסכם, האישה סירבה להעביר את התשלום לאיש וטענה שהאיש צריך לשלם את כל יתרת המשכנתא. בנסיבות אלו, הוגשו שתי תביעות (באמצעות משרדינו) - למתן צו לפירוק שיתוף ופס"ד הצהרתי על הפרת ההסכם וחיוב בפיצוי המוסכם.

שתי הערכאות הנכבדות, ביהמ"ש לענייני משפחה (כב' השופט י. שקד, יוני 2018) וביהמ"ש המחוזי (מרץ 2019), אימצו את פרשנות מרשינו להוראות ההסכם ופסקו כי האישה הפרה את הסכם הגירושין ומחויבת בתשלום פיצוי לאיש.

הליכים בהם ייצגו עו"ד יהונתן קניר ועו"ד שחר מלול שיבר.

 

לפסה"ד

עדכוני פסיקה - חודש מאי

לעדכון
נשלח לכתובת מהכתובת office@kanirlaw.co.il
שולח: קניר ושות'
כתובת השולח: שדרות דוד המלך 1 תל אביב 64953
הסרה | עדכון פרטים | דיווח דיוור לא מורשה

רב מסר מערכת דיוור ודפי נחיתה