{{preheader}}

אם אינכם מצליחים לצפות במסר לחצו כאן

 12 יוני 2019

 

בשורה ליועצי המס באזור ירושלים

חזרה לנוהל הקודם- מייצגים המגיעים למשרדי השומה בירושלים יכנסו ללא בידוק וללא תור עם הצגת תעודה 

 

לאור בקשתה של יו"ר סניף ירושלים יוע"מ חן – יפה ידגרי, פניתי למנהל אגף א' ביטחון, חירום (שמירת מידע וסייבר) מס הכנסה ומיסוי מקרקעין מר קובי קרודו וביקשתי ממנו לשנות את החלטתו שיועצי המס (וכמובן שאר המייצגים) בירושלים יעמדו בתור יחד עם כל באי הבניין עפ"י הנוהל הקיים מזה שנים רבות.

בהודעה שפורסמה בנושא: "נוהל לקבלת אישור כניסה קבוע למייצגים לקריות הממשלה – חדש" באתר האינטרנט של רשות המסים ב – 9.5.2012, הוגדר נוהל חדש להנפקת אישור כניסה קבוע לכלל המייצגים לקריות הממשלה (ת"א חיפה, רמלה).

אישור זה נועד לאפשר כניסה מהירה ונוחה לקריות הממשלה, ללא תור וללא צורך בבדיקה ביטחונית לכל המייצגים בעלי אישור כניסה.

עם זאת, אישור זה אינו מקנה כניסה ללא בידוק וללא עמידה בתור במשרדי רשות המסים אשר אינם ממוקמים בתוך קריות הממשלה. לאורך הזמן אגף הביטחון "אימץ" חלק מנוהל זה ואפשר את כניסתכם ללא בידוק בלבד (בהצגת תעודה) גם במשרדים שאינם בתוך קריות הממשלה.

במהלך השנים ,על מנת להקל על ציבור המייצגים ובמיוחד במשרדים עם קבלת קהל גדולה מאוד, התאפשרה כניסת מייצגים גם ללא תור, לאור העובדה שמייצגים התנהגו באופן לא נאות (בלשון המעטה) כלפי צוות המאבטחים ולא כיבדו את ההסדר החליט מר קרודו להחזיר את שיטת קבלת המייצגים על בסיס הנוהל המקורי.

למרות האמור לעיל ולאחר ששוחחנו טלפונית, נאות קובי להיענות לבקשתי ולהחזיר לתוקף את הנוהל הקודם , כך שכלל המייצגים המגיעים למשרדי השומה בירושלים יכנסו ללא בידוק וללא תור עם הצגת תעודה.

כידוע לכם, לעיתים ישנן תקופות המאופיינות בעומסי קהל גדולים ועל כן הינכם מתבקשים להתאזר בסבלנות ככל שאר קהל הלקוחות, ורק במידת האפשר על פי החלטת צוות המאבטחים במקום תתאפשר כניסתכם ללא עמידה בתור.

בנוסף, סוכם בינינו שמייצגים אשר יתנהגו בצורה לא נאותה, זכותם להיכנס ללא בידוק וללא עמידה בתור תישלל וכנגזרת יצטרכו לעבור בידוק ביטחוני ככלל האזרחים.

 

תודתי מקרב לב ,נתונה למנהל האגף.

 

בברכה,

יוע"מ ירון גינדי

נשיא לשכת יועצי המס

נשלח לכתובת info@ymas.org.il מהכתובת info@ymas.org.il
שולח: לשכת יועצי מס בישראל
כתובת השולח: גולדברג 4, תל אביב
הסרה מהרשימה | עדכון פרטים | דיווח דיוור לא מורשה

רב מסר מערכת דיוור ודפי נחיתה