{{preheader}}
איילת אור בע"מ - בית הספר להשתלמויות מקצועיות

קורס סוגיות מתקדמות במיסים

הקורס יתקיים ביום רביעי, 22/4/20, ב"בית התנועה הקיבוצית", רח' לאונרדו דה וינצ'י 13, קומה 2-, תל-אביב. בין השעות 13:00 ל- 21:00.
מדובר בקורס חד-יומי מרוכז ומקיף
(מיטב המרצים והמומחים בתחום).

מרכז מקצועי: עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

לו"ז הקורס:

12:45 התכנסות

13:00-14:30 חוק עידוד השקעות הון - סקירת החוק והפרקטיקה
                     עו"ד (רו"ח) ניר חונוביץ

14:30-14:45 הפסקה

14:45-16:00 נאמנויות בדיני המס
                      עו"ד (רו"ח) יועד פרנקל

16:00-16:15 הפסקה

16:15-17:45 חייבי מס - השלכות החוק החדש לחדלות פירעון ושיקום כלכלי על                              חובות המס
                     עו"ד קובי כהן

17:45-18:00 הפסקה

18:00-19:15 חמי"ז וחנ"ז - הלכה למעשה

                     עו"ד (רו"ח) גיא חן

19:15-19:30 הפסקה

19:30-21:00 תכנוני מס חייבי דיווח, עמדות חייבות בדיווח וחוות דעת חייבת בדיווח -                      סקירה מקיפה

                     עו"ד (רו"ח) שלמה טבח

מחיר הקורס: רק 980 ש"ח + מע"מ
המנויים להשתלמויות בחב' איילת אור בע"מ זכאים להשתתף גם בקורס הזה ללא תשלום!
למידע נוסף על סוגי המנויים - לחץ כאן!

לתשלום ולהרשמה לקורס - לחץ כאן!

ניתן להירשם רק לחלק מההרצאות במהלך היום, במחיר של 297 ש"ח + מע"מ לכל הרצאה.
להרשמה לאחת מההרצאות - לחץ על הקישור הזה!

להורדת טופס להרשמה בפקס ו/או תשלום בהעברה בנקאית/שיק - לחץ כאן!

- כל משתתף יקבל "תעודה מהודרת" (התעודה תשלח בקובץ אלקטרוני). יש לחתום על טופס הנוכחות.
- הודעה על ביטול הרשמה תתקבל, עד 7 ימי עסקים לפני הכנס. לאחר מועד זה - לא יתקבלו ביטולים.
- מצגות, ככל שיהיו, לא יחולקו במקום, אלא ישלחו לנרשמים באמצעות המייל (בכפוף לאישור המרצה).
- מנויים בתשלום חודשי - יירשמו בקישור זה.

נשלח לכתובת מהכתובת aor@aor.co.il
שולח: איילת אור בע"מ
כתובת השולח: ת.ד. 2500, חיפה (ניתן לבקש הסרה גם במייל חוזר: Aor@Aor.co.il)
הסרה מהרשימה | עדכון פרטים | דיווח דיוור לא מורשה

רב מסר מערכת דיוור ודפי נחיתה