{{preheader}}
איילת אור בע"מ - בית הספר להשתלמויות מקצועיות

קורס ניהול יחסים בין בעלי מניות, שותפים ועובדים בעסק

הקורס יתקיים ביום שני, 27/4/20, ב"בית התנועה הקיבוצית", רח' לאונרדו דה וינצ'י 13, קומה 2-, תל-אביב. בין השעות 8:30 ל- 15:00.
מדובר בקורס חד-יומי מרוכז ומקיף
(מיטב המרצים והמומחים בתחום).

מרכז מקצועי: עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

לו"ז הקורס:

8:15 התכנסות

8:30-10:00 הסכמי מייסדים בחברות - דגשים וטיפים מהפרקטיקה
                     עו"ד רועי וינברגר

10:00-10:15 הפסקה

10:15-11:45 כניסה ויציאה של שותפים ובעלי מניות בעסק - היבטי מס
                      עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי

11:45-12:00 הפסקה

12:00-13:15 דגשים פרקטיים בניסוח מסמכים לעובדים (הודעה לעובד, הסכם                                העבודה, הזמנה לשימוע ומכתב הפיטורים)
                     עו"ד רם גמליאל

13:15-13:45 הפסקה

13:45-15:00 תכנון פרישה והיבטים פנסיוניים לבעלי שליטה ועובדים בכירים

                     מר אמיר גולדמן

מחיר הקורס: רק 980 ש"ח + מע"מ
המנויים להשתלמויות בחב' איילת אור בע"מ זכאים להשתתף גם בקורס הזה ללא תשלום!
למידע נוסף על סוגי המנויים - לחץ כאן!

לתשלום ולהרשמה לקורס - לחץ כאן!

ניתן להירשם רק לחלק מההרצאות במהלך היום, במחיר של 297 ש"ח + מע"מ לכל הרצאה.
להרשמה לאחת מההרצאות - לחץ על הקישור הזה!

להורדת טופס להרשמה בפקס ו/או תשלום בהעברה בנקאית/שיק - לחץ כאן!

- כל משתתף יקבל "תעודה מהודרת" (התעודה תשלח בקובץ אלקטרוני). יש לחתום על טופס הנוכחות.
- הודעה על ביטול הרשמה תתקבל, עד 7 ימי עסקים לפני הכנס. לאחר מועד זה - לא יתקבלו ביטולים.
- מצגות, ככל שיהיו, לא יחולקו במקום, אלא ישלחו לנרשמים באמצעות המייל (בכפוף לאישור המרצה).
- מנויים בתשלום חודשי - יירשמו בקישור זה.

נשלח לכתובת מהכתובת aor@aor.co.il
שולח: איילת אור בע"מ
כתובת השולח: ת.ד. 2500, חיפה (ניתן לבקש הסרה גם במייל חוזר: Aor@Aor.co.il)
הסרה מהרשימה | עדכון פרטים | דיווח דיוור לא מורשה

רב מסר מערכת דיוור ודפי נחיתה