{{preheader}}
איילת אור בע"מ - בית הספר להשתלמויות מקצועיות

קורס מס ערך מוסף
רענון, חידושים ועדכונים
קורס מזורז, יום מרוכז של הרצאות פרקטיות

הקורס יתקיים ביום שלישי, 16/6/2020, ב"בית התנועה הקיבוצית", רח' לאונרדו דה וינצ'י 13, קומה 2-, תל-אביב.
התכנסות: 8:45. התחלת הרצאה: 9:00. סיום: 16:00.

מרצה: רו"ח ועו"ד סלי אילון

מטרת הקורס: 

בשנים האחרונות נערכו שינויים משמעותיים בחוק מס ערך מוסף ובתקנות.
כמו כן, ישנה פסיקה חדשה.
המטרה היא ללמד את כל הוראות החוק, מתחילתו עד סופו, ביום אחד מרוכז.
מדובר בקורס חובה למייצגים (רואי חשבון, יועצי מס, עורכי-דין) ולמנהלי-חשבונות.
הקורס מתאים גם למי שאין ידע קודם במע"מ, וגם למי שיש ידע במע"מ (רענון).
הקורס יתחיל מה"בסיס" של הוראות החוק, ויתקדם לסוגיות "מורכבות" יותר. בקורס יינתן דגש רב לפרקטיקה.

בין הנושאים:

 • הטלת המס (מע"מ) על "מכירות", "שירותים", ייבוא טובין, "שימוש עצמי", "עסקת אקראי" וכו'.
 • הטלת "מס שכר" על מלכ"רים ומוסדות כספיים.
 • מע"מ במכירת דברי אומנות ונכסים משומשים.
 • "עסקת אקראי במקרקעין" והטלת מע"מ על עסקאות מקרקעין.
 • חיוב מע"מ ב"עסקאות חליפין" ועסקאות ב"שווה כסף".
 • חיוב מע"מ בגין "תרומה, תמיכה" וכו'.
 • מועד "אירוע המס" (מועד "חיוב המס" במע"מ), ומועדי הוצאת החשבוניות.
 • העברת התשלום ודיווח המע"מ לקונה/מקבל השירות.
 • מע"מ בשיעור אפס ופטורים ממע"מ – המדריך המלא.
 • ניכוי מס תשומות – המדריך המלא.
 • "רישום" עוסקים ועסקים שונים במע"מ.
 • הגשת דוחות תקופתיים, ודוחות שונים למע"מ (לרבות: דיווח מקוון).
 • "קביעת מס", הליכי שומה, השגה וערעור.
 • ועוד... ועוד...ועוד...

מחיר הקורס: רק 980 ש"ח + מע"מ.

לתשלום ולהרשמה - לחץ כאן!
להורדת טופס להרשמה בפקס ו/או תשלום בהעברה בנקאית/שיק - לחץ כאן!

- כל משתתף יקבל "תעודה מהודרת" (התעודה תשלח בקובץ אלקטרוני). יש לחתום על טופס הנוכחות.
- הודעה על ביטול הרשמה תתקבל, עד 7 ימי עסקים לפני ההשתלמות. לאחר מועד זה - לא יתקבלו ביטולים.
- מצגת לא תחולק במקום, אלא תשלח לנרשמים באמצעות המייל.
- הקורס כולל כיבוד קל בלבד, ולא כולל ארוחת-צהריים (תינתן הפסקה לצהריים).
- מנויים בתשלום חודשי - יירשמו בקישור זה.

למידע נוסף על המנוי האטרקטיבי להשתלמויות (המאפשר השתתפות בהשתלמות זו ובכ- 100 השתלמויות נוספות ללא תשלום) - לחץ כאן!
נשלח לכתובת מהכתובת aor@aor.co.il
שולח: איילת אור בע"מ
כתובת השולח: ת.ד. 2500, חיפה (ניתן לבקש הסרה גם במייל חוזר: Aor@Aor.co.il)
הסרה מהרשימה | עדכון פרטים | דיווח דיוור לא מורשה

רב מסר מערכת דיוור ודפי נחיתה