{{preheader}}
איילת אור בע"מ - בית הספר להשתלמויות מקצועיות

קורס מיסוי מקרקעין

הקורס יתקיים ביום שלישי, 22/12/2020, ב"בית התנועה הקיבוצית", רח' לאונרדו דה וינצ'י 13, קומה 2-, תל-אביב.
התכנסות: 8:45. התחלת הרצאה: 9:00. סיום: 16:00.

מרצה: עו"ד ורו"ח סלי אילון

מטרת הקורס: 

חוק מיסוי מקרקעין עבר שינויים ורפורמות משמעותית ביותר בשנים האחרונות.
מטרתנו היא ללמד את כל ההוראות הפרקטיות של החוק והתקנות ביום אחד!

בקורס נלמד את כל הוראות החוק מההתחלה, כך שמי שאין לו רקע בכלל בחוק מיסוי מקרקעין יוכל ביום אחד ללמוד את הוראות החוק ולדעת ליישם!

הקורס מיועד גם למי שאין לו ידע מקדים ב"מיסוי מקרקעין", וגם לבעלי רקע קודם המעוניינים "לרענן" את הידע שלהם.

בין הנושאים:

"עסקאות" החייבות במס שבח מקרקעין.

"מכירות" ו"עסקאות במקרקעין" שאינן חייבות במס שבח.

"איגוד מקרקעין".

"שווי המכירה", "שווי הרכישה", "יום המכירה" ו"יום הרכישה".

"הניכויים המותרים" בחישוב מס השבח.

חישובי מס שבח – הלכה למעשה!

פטורים ממס שבח לדירות מגורים (לאחר ה"רפורמה", לרבות הוראות מעבר).

פטורים אחרים ממס שבח ודחיית מועדי תשלום המס.

הגשת דיווחים והצהרות למנהל מיסוי מקרקעין.

הליכי שומה, השגה וערעור.

מס רכישה: מי חייב? מי פטור? שיעורי המס ועוד (לאחר ה"רפורמה").

ועוד... ועוד... ועוד....

מחיר הקורס: 980 ש"ח + מע"מ

לתשלום ולהרשמה - לחץ כאן!
להורדת טופס להרשמה בפקס ו/או תשלום בהעברה בנקאית/שיק - לחץ כאן!

- כל משתתף יקבל "תעודה מהודרת" (התעודה תשלח בקובץ אלקטרוני). יש לחתום על טופס הנוכחות.
- הודעה על ביטול הרשמה תתקבל, עד 7 ימי עסקים לפני ההשתלמות. לאחר מועד זה - לא יתקבלו ביטולים.
- מצגת, ככל שתהיה, לא תחולק במקום, אלא תשלח לנרשמים באמצעות המייל.
- מנויים בתשלום חודשי - יירשמו בקישור זה.

למידע נוסף על המנוי האטרקטיבי להשתלמויות (המאפשר השתתפות בהשתלמות זו ובכ- 100 השתלמויות נוספות ללא תשלום) - לחץ כאן!
נשלח לכתובת מהכתובת aor@aor.co.il
שולח: איילת אור בע"מ
כתובת השולח: ת.ד. 2500, חיפה (ניתן לבקש הסרה גם במייל חוזר: Aor@Aor.co.il)
הסרה מהרשימה | עדכון פרטים | דיווח דיוור לא מורשה

רב מסר מערכת דיוור ודפי נחיתה