{{preheader}}
איילת אור בע"מ - בית הספר להשתלמויות מקצועיות

השתלמות בנושא:

אופציות במקרקעין ועסקאות קומבינציה - מס שבח, מס רכישה ומס הכנסה

ההשתלמות תתקיים ביום רביעי, 4/9/19 ב"בית התנועה הקיבוצית", רח' לאונרדו דה וינצ'י 13, קומה 2-, תל-אביב.

התכנסות: 18:00. התחלת הרצאה: 18:15. סיום: 19:30.

מרצה: עו"ד ורו"ח סלי אילון

מחיר ההשתלמות: רק 297 ש"ח + מע"מ

להרשמה - לחץ כאן!
להורדת טופס להרשמה בפקס ו/או תשלום בהעברה בנקאית/שיק - לחץ כאן!

- כל משתתף יקבל "תעודה מהודרת" (התעודה תשלח בקובץ אלקטרוני). יש לחתום על טופס הנוכחות.
- הודעה על ביטול הרשמה תתקבל, עד 7 ימי עסקים לפני ההשתלמות. לאחר מועד זה - לא יתקבלו ביטולים.
- מצגת, ככל שתהיה, לא תחולק במקום, אלא תשלח לנרשמים באמצעות המייל (בכפוף לאישור המרצה).
- מנויים בתשלום חודשי - יירשמו בקישור זה.

מנוי להשתלמויות

במחיר חודשי של פחות מהשתלמות אחת ניתן להשתתף בכל ההשתלמויות של חב' איילת אור בע"מ! (יש מעל ל- 100 השתלמויות בשנה!)
מחיר המנוי: רק 295 ש"ח + מע"מ לחודש (חיוב חודשי מתחדש).

למידע נוסף על המנויים בחב' איילת אור בע"מ - לחץ כאן!
מנוי להשתלמויות
נשלח לכתובת מהכתובת aor@aor.co.il
שולח: איילת אור בע"מ
כתובת השולח: ת.ד. 2500, חיפה (ניתן לבקש הסרה גם במייל חוזר: Aor@Aor.co.il)
הסרה מהרשימה | עדכון פרטים | דיווח דיוור לא מורשה

רב מסר מערכת דיוור ודפי נחיתה