{{preheader}}

אם אינכם מצליחים לצפות במסר לחצו כאן

 ‏17 דצמבר 2019

יועצי ויועצות מס יקרים ויקרות,

בימים האחרונים מופצים בין יועצי המס מכתבים של סוכני ביטוח שונים, בעלי אינטרס, אשר מנסים ליצור הפחדה מול החברים ואף להמעיט מערך הקשר של מגדל ולשכת יועצי המס בישראל.

להבליט ולהטעות לגבי כיסויים ביטוחים והרחבות שניתנו לנו כלשכה לאחר בחינה יסודית ומדוקדקת של צוות מיוחד שהוקם במיוחד לעניין זה.

במשך שנים רבות יועצי מס רבים לא היו מכוסים על ידי הפוליסות הישנות, עיסוקים כמו חשבות שכר, מיסוי מקרקעין, ייעוץ בפנסיה לא היו מכוסים ומצבים של רשלנות שנגרמה ע"י חשב שכר/מנהל חשבונות פרילנסר או הטרדה מינית, פיגוע סייבר או מעשה בתום לב לא היו מבוטחים. הרשימה ארוכה יותר אך לא נפרט את כולה. בשנת 2019 הנהלת הלשכה קיבלה החלטה לטפל בבעיות הקיימות בפוליסות האחריות המקצועית הישנות והקמנו צוות מיוחד לטיפול בנושא.

ההרחבות הינן בעלות חשיבות רבה וגדולה ואנו, לאחר מו"מ ארוך וממושך עם חברת מגדל הצלחנו להביא לכל יועצי המס בישראל את ההישגים הבאים:

 1. סעיף בוררות לשכת יועצי המס במקרה של מחלוקת לגבי כיסוי ביטוחי.
 2. אפשרות הקטנת השתתפות עצמית
 3. כיסוי גם למעשה ו/או מחדל בתום לב
 4. כיסוי גם בגין רשלנות של קבלן משנה (חשב שכר/ מנהח"ש/ יוע"מ)
 5. כיסוי לעזבון
 6. הטרדה מינית
 7. חריגה מסמכות
 8. שותפים נכנסים / יוצאים
 9. כיסויי רטרואקטיבי
 10. הגנה משפטית – כיסוי הוצאות סבירות בהגנה משפטית
 11. פוליסות ייעודיות שמכסות בגין מתקפות סייבר

בשם הנהלת הלשכה אנו חוזרים ומדגישים, בכדי שלא יטעו אתכם.

פוליסת האחריות המקצועית של לשכת יועצי המס באמצעות חברת מגדל, היא פוליסת האחריות המקצועית היחידה והבלעדית של לשכת יועצי המס.

מי שמעוניין להמשיך לבטח עצמו אצל סוכן פרטי - עושה זאת על דעתו האישית בלבד!

 

בברכה,

שחר שאבי, יוע"מ, עו"ד

יו"ר ועדת רווחת החבר

לפרטים נוספים על התכנית לאחריות מקצועית לחצ/י כאן
נשלח לכתובת info@ymas.org.il מהכתובת info@ymas.org.il
שולח: לשכת יועצי מס בישראל
כתובת השולח: גולדברג 4, תל אביב
הסרה מהרשימה | עדכון פרטים | דיווח דיוור לא מורשה

רב מסר מערכת דיוור ודפי נחיתה