{{preheader}}

אם אינכם מצליחים לצפות במסר לחצו כאן

04.02.2020

חברות וחברים יקרים,

אנו שמחים לעדכן אתכם על פגישה חשובה שהתקיימה בשבוע שעבר עם הוועדה האמונה על מודל הקצאת החשבוניות ברשות המיסים, אשר בראשה עומדת הגב’ מירי סביון המשנה למנהל רשות המיסים.

המודל עתיד לחול על כל המשק הישראלי, במטרה להילחם בחשבוניות הפיקטיביות, מודל שבו חשבוניות מסכום מסויים יקבלו מספר הקצאה מרשות המיסים, מספר שבלעדיו החשבונית לא תהיה ברת קיזוז ממע״מ.

בפגישה שארכה כשעתיים (שבה נכחו חברי הוועדה מטעם רשות המיסים, נשיא הלשכה והחתומה מטה) הוצג המודל לנשיא הלשכה, יוע״מ ירון גינדי, ובסוף הצגת הדברים, שטח נשיא הלשכה, את הנטל הכבד שיחול על ציבור המייצגים , כתוצאה מהמודל כפי שהוצג , נתן דוגמאות והסברים בנושא ואף הציע הצעות לייעל את המודל, כך שבסופו של דבר במקום להכביד על המייצגים הוא יקל עימנו, יחסוך לנו שעות עבודה רבות ולמדינה ינתן ערך מוסף, גדול יותר מהמוצע במודל שהוצג.

ירון הבהיר לנוכחים שכמו שהמודל מוצג כיום לא נוכל להסכים ולחיות איתו.

אנחנו חייבים לציין את התגובות החיוביות מצד הוועדה לדברים שהעלה ירון, לרבות עצירה למחשבה מחודשת וחיפוש פתרונות לדברים שהועלו.

הישיבה הסתיימה בסיכום שהוועדה תעשה בדק בית, על מנת לשפר ולטייב את התהליך, *כך שלא רק שלא יחול נטל נוסף על ציבור המייצגים כתוצאה מהמודל אלא שהמודל יקל על העבודה השוטפת של המייצגים.

בסוף הדיון נפגש נשיא הלשכה עם מנהל רשות המיסים, מר ערן יעקב, עדכן אותו בקצרה על הנקודות המרכזיות שעלו בפגישה וסיכם איתו שיפגשו בקרוב יחד עם יו״ר ועדת הכספים, ח״כ משה גפני, על מנת לקדם בחקיקה נושא מסויים, שיאפשר לטייב את המודל ולהקל על עבודת המייצגים.

בנוסף, כתוצאה מהדיון בפגישה יגיע צוות הוועדה בראשות המשנה למנהל רשות המיסים, הגב׳ מירי סביון, למשרדו של ירון בתקופת המע״מ, כדי ללמוד ולחוות את פעילות משרדי יועצי המס בתקופה זו.
הפגישה נקבעה למע״מ מרץ.

אנו מודים לחברי הוועדה הנכבדים על הקשב הרב שהפנו ומפנים לנו, ועל העובדה שהשינוי הקרב נבחן לעומק גם מהזווית שלנו, ציבור המייצגים, הן בשיח והן בדבר ההגעה למשרדים לשם לימוד הנושא מקרוב.

נמשיך לעדכן אתכם בנושא.

בברכה,
יוע״מ עו״ד חופית ולר
רל״שית נשיא הלשכה

נשלח לכתובת מהכתובת info@ymas.org.il
שולח: לשכת יועצי מס בישראל
כתובת השולח: גולדברג 4, תל אביב
הסרה מהרשימה | עדכון פרטים | דיווח דיוור לא מורשה

רב מסר מערכת דיוור ודפי נחיתה