{{preheader}}

אם אינכם מצליחים לצפות במסר לחצו כאן

 15 מרץ 2020

מענה למייצגים בעניין הוצאת עובדים לחל"ת

 לאור פניות מייצגים בנושא ריכזנו בעבורכם את ההנחיות מפורטות לגבי חל"ת:

  1. בתקופת החל״ת ממשיכים להתקיים יחסי עובד מעביד למרות שבפועל לא משולם שכר.
  2. הודעה על חל״ת אינה מצריכה הסכמת העובד (!) מומלץ לקבל את אישור העובד על קבלת ההודעה (רצ"ב טופס לדוגמא).
  3. עובד שיתפטר בתקופה זו יחשב כדין מפוטר, קרי העובד יהיה זכאי לפיצויי פיטורין (רצ"ה הנחיית לשכת התעסוקה).
  4. עובד שיוצא לחופשה של 30 יום או יותר יהיה זכאי לדמי אבטלה, בתנאי שעמד ביתר תנאי הזכאות.
  5. בחודשיים הראשונית לתקופת חל"ת חלה על המעסיק חובת תשלום דמי ביטוח לאומי עבור העובד, אלא אם העובד מקבל דמי אבטלה שכן אז לא תחול חובת המעביד לשלם לביטוח לאומי.
  6. לא חלה על המעסיק חובת הפקדה לזכויות סוציאליות.
  7. לגבי מקומות עבודה שנסגרו על פי צו (כמו מקומות בילוי, גני ילדים וכו') וכל העובדים הוצאו לחופשה אין חובה לקיים שיחה מקדימה עם העובדים ויש לציין בהודעת החל"ת כי הינה עקב החלטת מדינת ישראל. לגבי מקומות בהם הפעילות צומצמה או שחלק מהעובדים הועברו לעבודה מהבית, רצוי לבצע שיחת בירור עם כל אחד מהעובדים בטרם החלטה לגבי מי תחול החופשה ו/או עבודה מהבית, המעסיק אינו מחויב להסכים לעבודה מהבית במידה והתנאים אינם מאפשרים זאת.

עדכון לגבי חובות וזכויות לעבודה מהבית נוציא בהמשך.

 

בברכה,

אייל אלון , יועץ מס (משפטן) יו"ר (משותף) פורום המיסים ומשנה לנשיא הלשכה

גיתית שלומי, יועצת מס, יו"ר (משותף) חטיבה מקצועית ומ"מ נשיא הלשכה

חן יפה ידגרי, יועצת מס, ממונת תחום דיני עבודה ויו"ר סניף ירושלים

נשלח לכתובת Info@ymas.org.il מהכתובת info@ymas.org.il
שולח: לשכת יועצי מס בישראל
כתובת השולח: גולדברג 4, תל אביב
הסרה מהרשימה | עדכון פרטים | דיווח דיוור לא מורשה

רב מסר מערכת דיוור ודפי נחיתה