{{preheader}}

אם אינכם מצליחים לצפות במסר לחצו כאן

16 מרץ 2020

הנחיות לקבלת דמי אבטלה לאומנים, מרצים, מדריכים ומורים המועסקים

כפרילנאסרים \ עצמאיים

צו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים) התשל"ב 1972 קובע, שאם מבוטח נכלל במסגרת התנאים שקבע הצו הוא נחשב כעובד שכיר לפי התוספת הראשונה, או כעובד עצמאי לפי התוספת השנייה, או כמי שאינו עובד (שכיר) ואינו עובד עצמאי לפי התוספת השלישית, בהתאם לאמור בצו, ללא צורך במבחנים נוספים.

נבהיר כי, הצו מחייב בעבור המוסד לביטוח לאומי בלבד, ואין בקיום התוספת הראשונה לצו אסמכתא לכך שמתקיימים יחסי עבודה כהלכתם לעניין חקיקת עבודה אחרת.

בתוספת הראשונה של הצו מפורטים המבוטחים, שכל עוד הם ממלאים את תנאי העבודה הרשומים בצו, מעסיקם הוא זה החייב בתשלום גמול העבודה וכן בדיווח ובתשלום דמי הביטוח כאילו היה המבוטח עובד שכיר.

בין העוסקים הכלולים בצו – מרצים (בכללם - מרצים באוניברסיטאות ומכללות, מדריכי ספורט במכונים, מורים בקורסים, מדריכי חוגים במתנ"סים וכדומה), שומרים, שחקנים (בכללם - אמנים שעוסקים בהופעה אמנותית או בידורית כמו הנחיה במופע, משחק, שירה, דקלום, הקראה, נגינה, ניצוח, ריקוד, פנטומימה, לוליינות וקוסמות), מורי דרך, עובדי ניקיון, חצרנים, מתקיני מכשירי גז, מחלקי גז, מתקיני תריסים, ממלאים תפקידים דתיים ועוד ...

דגשים לאומנים

הופעה אומנותית - היא עבודה תחת הסכם של לפחות 3 חודשים בתחומי האמנות שפורטו, או תחת הסכם לסדרה של לפחות 5 הופעות ב- 12 חודשים קלנדריים.

אם חסרים לך חודשי עבודת כאמן ב-12 מתוך ה-18 החודשים האחרונים, ניתן להשלים אותם עם תקופות אחרות, בהתאם לתנאים לצבירת תקופת אכשרה לפני האבטלה.

מצ"ב לינק להסבר מפורט והנחיות פרקטיות והטפסים שעלייך למלא :

https://www.btl.gov.il/benefits/Unemployment/Pages/avtala-omanim.aspx

דגשים למרצים, מדריכים ומורים

כעבודת הדרכה יכולה להיכלל כל עבודה תחת הסכם של לפחות 3 חודשים להעברת שיעורים או הרצאות, או לחילופין הסכם לסדרה של 7 שיעורים או הרצאות לפחות.

לדוגמה, אם אתה מדריך ספורט שעובד עם קבלות עבור מכון כושר, והעברת שם הדרכות קבועות למשך 3 חודשים לפחות או אם היית תחת הסכם ל-7 הדרכות לפחות, החודשים שבהם עבדת יהיו מוכרים כעבודת הדרכה.

גם כאן, אם חסרים לך חודשי עבודת הדרכה ב-12 מתוך ה-18 החודשים האחרונים, ניתן להשלים אותם עם תקופות אחרות, בהתאם לתנאים לצבירת תקופת אכשרה לפני האבטלה.

מצ"ב לינק להסבר מפורט והנחיות פרקטיות והטפסים שעלייך למלא : https://www.btl.gov.il/benefits/Unemployment/Pages/avtala-marzim.aspx

שים לב, אם עבדת אפילו יום אחד בחודש כלשהו, זה ייחשב כאילו עבדת באותו החודש. כלומר, אם ההסכם היה מה-5 בספטמבר עד ה-5 בדצמבר, תקופה זו תוכר עבור 4 חודשים – ספטמבר, אוקטובר, נובמבר ודצמבר.

 

בברכה,

אייל אלון , יועץ מס (משפטן) יו"ר (משותף) פורום המיסים ומשנה לנשיא הלשכה

גיתית שלומי, יועצת מס, יו"ר (משותף) חטיבה מקצועית ומ"מ נשיא הלשכה

רחלי אדיר, יועצת מס, ממונת תחום ביטוח לאומי ויו"ר סניף פתח תקוה

נשלח לכתובת Info@ymas.org.il מהכתובת info@ymas.org.il
שולח: לשכת יועצי מס בישראל
כתובת השולח: גולדברג 4, תל אביב
הסרה מהרשימה | עדכון פרטים | דיווח דיוור לא מורשה

רב מסר מערכת דיוור ודפי נחיתה