{{preheader}}

אם אינכם מצליחים לצפות במסר לחצו כאן

עדכונים חדשים חשובים בנוגע לפעימה השלישית

כפי שנוכחתם לראות בשבועות האחרונים, פעלנו בנחישות לטפל בעיוותים של הפעימה השנייה והשלישית מול ראש הממשלה, שר האוצר, מנכ"לי משרדי רה"מ והאוצר, מנהל רשות המיסים ובאופן מורחב מול כל אמצעי התקשורת.
כתוצאה מפעילותנו הגענו להבנות עם מנהל רשות המיסים ערן יעקב ואנחנו מודים לו על כך, שנענה לבקשותינו לתיקון הלאקונה בנוגע למדווחים על בסיס מזומן, מאחר ולא יעלה על הדעת, שעסקים, שהיו סגורים במרץ אפריל 2020 לא יזכו לקבל פיצוי, רק מאחר שקיבלו כספים בגין פעילות של חודשים קודמים. ואכן סוכם, שעסקים אלו יוכלו לבחור את החודשים מרץ יוני 2020 לעומת מרץ יוני 2019 לצורך השוואת המחזורים כבסיס למענק הפעימה השלישית.

בנוסף, אנחנו נמשיך לפעול בנוגע לשאר העיוותים שנשארו בפעימה השנייה והשלישית, כמו האפשרות לקבל מענק על בסיס שנת 2019 לכל מי שהפסיד בשנת 2018, מענה לעסקים חדשים ומענה למדווחים באיחוד עוסקים.

יוע"מ ירון גינדי,
נשיא לשכת יועצי המס