{{preheader}}

אם אינכם מצליחים לצפות במסר לחצו כאן

החזרת מקדמות ינואר -פברואר 2020 לנישומים לפני הגשת הדו"ח השנתי

בעקבות המשבר הכלכלי שפקד את המשק ועל מנת לצמצם את הפגיעה, הממשלה מציעה תיקון לפקודת מס הכנסה שקובע החזרת מקדמות ששולמו ע"י נישומים בגין חודשים ינואר- פברואר 2020 וזאת לפני הגשת הדו"ח השנתי.


עפ"י תזכיר החוק, החזר המקדמות יתבצע רק בהנחה כי המס אשר הנישום עשוי להיות חייב בו לשנת 2020 יהיה נמוך יותר מסכום המקדמות שהוא חייב לשנה זו.


לצפייה בתזכיר החוק>> https://bit.ly/3fmtqDy