{{preheader}}
איילת אור בע"מ - בית הספר להשתלמויות מקצועיות

כנס בנושא:

מיסוי בינלאומי וחוק עידוד השקעות הון

הכנס יתקיים ביום שלישי, 25/5/21, ב"בית התנועה הקיבוצית", רח' לאונרדו דה וינצ'י 13, קומה 2-, תל-אביב. בין השעות 9:00 ל- 12:15.

לו"ז הכנס:

8:45 התכנסות

9:00-10:30 עדכונים מהפרקטיקה במיסוי בינלאומי
                     עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי

10:30-10:45 הפסקה

10:45-12:15 חוק עידוד השקעות הון – המדריך המלא

                     עו"ד (רו"ח) גיא חן

מחיר הכנס: רק 680 ש"ח + מע"מ

להרשמה - לחץ כאן!
להורדת טופס להרשמה בפקס ו/או תשלום בהעברה בנקאית/שיק - לחץ כאן!

- כל משתתף יקבל "תעודה מהודרת" (התעודה תשלח בקובץ אלקטרוני). יש לחתום על טופס הנוכחות.
- הודעה על ביטול הרשמה תתקבל, עד 7 ימי עסקים לפני הכנס. לאחר מועד זה - לא יתקבלו ביטולים.
- מצגות, ככל שיהיו, לא יחולקו במקום, אלא ישלחו לנרשמים באמצעות המייל (בכפוף לאישור המרצה).
- מנויים בתשלום חודשי - יירשמו בקישור זה.

נשלח לכתובת מהכתובת aor@aor.co.il
שולח: איילת אור בע"מ
כתובת השולח: ת.ד. 2500, חיפה (ניתן לבקש הסרה גם במייל חוזר: Aor@Aor.co.il)
הסרה מהרשימה | עדכון פרטים | דיווח דיוור לא מורשה

רב מסר מערכת דיוור ודפי נחיתה