{{preheader}}
איילת אור בע"מ - בית הספר להשתלמויות מקצועיות

קורס מיסוי אמריקאי

הקורס יתקיים ביום חמישי, 30/9/21, ב"זום" (השתלמות דיגיטלית). בין השעות 9:00 ל- 16:00.
מדובר בקורס חד-יומי מרוכז ומקיף
(מיטב המרצים והמומחים בתחום).

מרכז מקצועי: עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

לו"ז הקורס:

8:45 התכנסות

9:00-10:30 המדריך להשקעות בארה"ב – היבטי מיסוי החלים על ישראלים המשקיעים בארה"ב 
                   עו"ד אילן בן אלי

10:30-10:45 הפסקה

10:45-12:00 הקמה ומיסוי של תאגידים בארה"ב – סקירה מקיפה
                     עו"ד אילן בן אלי

12:00-13:00 הפסקה

13:00-14:15 סקירת הדין המס האמריקאי החל על יחידים (אזרחי ארה"ב ושאינם אזרחים)
                     עו"ד אילן בן אלי

14:15-14:30 הפסקה

14:30-16:00 קריאת דוח מס אמריקאי – המדריך לרו"ח ישראלי

                     רו"ח אלון אהרונוף

מחיר הקורס: 1,350 ש"ח + מע"מ
המנויים להשתלמויות בחב' איילת אור בע"מ זכאים להשתתף גם בקורס הזה ללא תשלום!
למידע נוסף על סוגי המנויים - לחץ כאן!

לתשלום ולהרשמה לקורס - לחץ כאן!

ניתן להירשם רק לחלק מההרצאות במהלך היום, במחיר של 340 ש"ח + מע"מ לכל הרצאה.
להרשמה לאחת מההרצאות - לחץ על הקישור הזה!

להורדת טופס להרשמה בפקס ו/או תשלום בהעברה בנקאית/שיק - לחץ כאן!
נשלח לכתובת מהכתובת aor@aor.co.il
שולח: איילת אור בע"מ
כתובת השולח: ת.ד. 2500, חיפה (ניתן לבקש הסרה גם במייל חוזר: Aor@Aor.co.il)
הסרה מהרשימה | עדכון פרטים | דיווח דיוור לא מורשה

רב מסר מערכת דיוור ודפי נחיתה