{{preheader}}
איילת אור בע"מ - בית הספר להשתלמויות מקצועיות

קורס עבירות מס

הקורס יתקיים ביום שלישי, 19/10/21, ב"בית התנועה הקיבוצית", רח' לאונרדו דה וינצ'י 13, קומה 2-, תל-אביב. בין השעות 9:00 ל- 16:00.
מדובר בקורס חד-יומי מרוכז ומקיף
(מיטב המרצים והמומחים בתחום).

מרכז מקצועי: עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

לו"ז הקורס:

8:45 התכנסות

9:00-10:30 אחריות פלילית של מייצגים בעבירות מס וחקירות מייצגים
                   עו"ד קרן זרקו זמיר

10:30-10:45 הפסקה

10:45-12:00 סקירת עבירות המס בפקודת מס הכנסה, חוק מע"מ וחוק מיסוי מקרקעין 
                     עו"ד (רו"ח) סלי אילון

12:00-13:00 הפסקה

13:00-14:15 חיפוש וחקירה בעסק ע"י רשויות המס – עשה ואל תעשה
                  עו"ד (רו"ח) סיימון יניב

14:15-14:30 הפסקה

14:30-16:00 חוק איסור הלבנת הון – המדריך המלא

                     עו"ד אורי גולדמן

מחיר הקורס: 1,350 ש"ח + מע"מ
המנויים להשתלמויות בחב' איילת אור בע"מ זכאים להשתתף גם בקורס הזה ללא תשלום!
למידע נוסף על סוגי המנויים - לחץ כאן!

לתשלום ולהרשמה לקורס - לחץ כאן!

ניתן להירשם רק לחלק מההרצאות במהלך היום, במחיר של 340 ש"ח + מע"מ לכל הרצאה.
להרשמה לאחת מההרצאות - לחץ על הקישור הזה!

להורדת טופס להרשמה בפקס ו/או תשלום בהעברה בנקאית/שיק - לחץ כאן!

- כל משתתף יקבל "תעודה מהודרת" (התעודה תשלח בקובץ אלקטרוני). יש לחתום על טופס הנוכחות.
- הודעה על ביטול הרשמה תתקבל, עד 7 ימי עסקים לפני הכנס. לאחר מועד זה - לא יתקבלו ביטולים.
- מצגות, ככל שיהיו, לא יחולקו במקום, אלא ישלחו לנרשמים באמצעות המייל (בכפוף לאישור המרצה).
- מנויים בתשלום חודשי - יירשמו בקישור זה.

נשלח לכתובת מהכתובת aor@aor.co.il
שולח: איילת אור בע"מ
כתובת השולח: ת.ד. 2500, חיפה (ניתן לבקש הסרה גם במייל חוזר: Aor@Aor.co.il)
הסרה מהרשימה | עדכון פרטים | דיווח דיוור לא מורשה

רב מסר מערכת דיוור ודפי נחיתה