{{preheader}}
איילת אור בע"מ - בית הספר להשתלמויות מקצועיות

קורס הוראות ניהול פנקסים וחוק צמצום השימוש במזומן

הקורס יתקיים ביום שלישי, 28/12/21, ב"זום" (השתלמות דיגיטלית). בין השעות 9:00 ל- 16:00.
מדובר בקורס חד-יומי מרוכז ומקיף
(מיטב המרצים והמומחים בתחום).

מרכז מקצועי: עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

לו"ז הקורס:

8:45 התכנסות

9:00-10:30 הוראות ניהול פנקסים – מבוא, הגדרות, הקלה בניהול ספרים, מסמכי תיעוד, ספירות מלאי, ספרי חשבון ועוד
                   עו"ד (רו"ח) מיכאל אזולאי

10:30-10:45 הפסקה

10:45-12:15 הוראות ניהול פנקסים – ניהול רישום, סריקת מסמכים, ניהול פנקסים של מלכ"ר, סקירת התוספות ועוד
                    רו"ח ועו"ד אלעד רוזנטל

12:15-13:00 הפסקה

13:00-14:30 פסילת ספרים – עילות, סעדים וסנקציות
                    עו"ד קובי כהן

14:30-14:45 הפסקה

14:45-16:00 חוק צמצום השימוש במזומן – הלכה למעשה

                    עו"ד (רו"ח) גיא בר-און

מחיר הקורס: 1,350 ש"ח + מע"מ
המנויים להשתלמויות בחב' איילת אור בע"מ זכאים להשתתף גם בקורס הזה ללא תשלום!
למידע נוסף על סוגי המנויים - לחץ כאן!

לתשלום ולהרשמה לקורס - לחץ כאן!

ניתן להירשם רק לחלק מההרצאות במהלך היום, במחיר של 340 ש"ח + מע"מ לכל הרצאה.
להרשמה לאחת מההרצאות - לחץ על הקישור הזה!

להורדת טופס להרשמה בפקס ו/או תשלום בהעברה בנקאית/שיק - לחץ כאן!
נשלח לכתובת מהכתובת aor@aor.co.il
שולח: איילת אור בע"מ
כתובת השולח: ת.ד. 2500, חיפה (ניתן לבקש הסרה גם במייל חוזר: Aor@Aor.co.il)
הסרה מהרשימה | עדכון פרטים | דיווח דיוור לא מורשה

רב מסר מערכת דיוור ודפי נחיתה