{{preheader}}

אם אינכם מצליחים לצפות במסר לחצו כאן

חברות וחברים יקרים,

 

לידעתכם, הוארכה התקופה לעניין הגשת בקשות לקבלת מענקים בגין פגיעה במסגרת משבר נגיף הקורונה, תקופת ההגשה לפעימה הראשונה הוארכה ב-21 יום עד ל-1 ביולי, תקופת הפעימה השנייה הוארכה ב-28 ימים עד ל-7 באוגוסט, והפעימה השלישית הוארכה ב-36 ימים, הגשת בקשות לקבלת מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות, עד ל-15 בספטמבר.

 

בברכה,

גיתית שלומי, יועצת מס,

מ"מ נשיא הלשכה, יו"ר (משותף) החטיבה המקצועית