{{preheader}}

אם אינכם מצליחים לצפות במסר לחצו כאן

הכירו את דמיאן קלמן, מנכ"ל בקול החדש

על כניסתו לתפקיד הוא מספר: "זוהי זכות גדולה ושליחות עוד יותר גדולה להוביל את בקול יחד עם יו"ר העמותה וחברי הועד המנהל, לפעול למען חברי בקול ולמען שילובם ורווחתם של כ-700 אלף אנשים בישראל המתמודדים עם ירידה בשמיעה - במגוון הרחב של תחומים בהם בקול פועלת ומשפיעה עמוקות. אני רוצה להודות לורדית דנציגר קודמתי, על עשור של נתינה לבקול ועל שבע שנים מרשימות של הובלת הארגון ולאחל לה הצלחה רבה בהמשך דרכה המקצועית. אני נרגש להיכנס לתפקיד ומלא מוטיבציה, אך גם מודע היטב לימים המורכבים שעוברים עלינו, ועל בקול לא פחות. אני קורא לכם להצטרף כחברים חדשים לעמותה או לחדש את החברות שלכם ולתרום כפי יכולתכם למען המשך הפעילות החשובה והחיונית של בקול – הכוללת מערך שירותי חירום שהקמנו והרחבנו במיוחד לאור המציאות החדשה והצרכים הרבים העולים בשטח".

לתרומה לבקול לחץ/י כאן! - כל סכום יתקבל בהערכה.

דמיאן מתגורר בירושלים עם אשתו ושלושת ילדיהם. מאז עלייתו לארץ מארגנטינה לפני 17 שנים, עסק בתחומים ותפקידים רבים במגזר השלישי, כיזם ומנהל תכניות וארגונים בתחומי החינוך, הרווחה והבריאות. את פועלו לאורך השנים מובילים ערכים של פלורליזם והכלה ושל אהבת אדם באשר הוא אדם. בעשייתו הוא דוגל בשקיפות ובאחריותיות, בקידום צדק חברתי, אזרחות פעילה, שוויון הזדמנויות וזכות לבחירה.

בעל תואר שני בניהול מלכ״רים ומוסדות קהילתיים מהאוניברסיטה העברית בירושלים - עוד בימיו כסטודנט עבד כרכז קהילה ונוער בקהילת "כל הנשמה" בירושלים, התנדב כחבר פעיל בפורום ״תג מאיר״ ואף ייסד וניהל בהתנדבות את מיזם ״שיעור לחיים״ – תכנית חינוכית ניסיונית להגברת רמת ההשכלה הפיננסית של בני נוער בישראל.

עם סיום לימודיו שימש כמנהל אגף הנוער בתנועה ליהדות מתקדמת. במסגרת תפקיד זה ניהל את תנועת הנוער של הארגון, את מערך המפעלים הארציים שלה ואת מחנות הקיץ חווי"ה – לרבות תכנית קיץ בתנאי פנימייה לבני נוער עם מוגבלויות. כמו כן, היה אחראי על כלל הניהול החינוכי, התפעולי והפיננסי של פעילות האגף, על פיתוח שיתופי פעולה עם ארגונים בארץ ובחו"ל ואף הקים תכנית שנת שירות לבוגרי התנועה.

בשנת 2016 החל בתפקידו כסמנכ״ל עמותת AV ישראל. במסגרת התפקיד ניהל את הפעילות השוטפת של העמותה ושירותיה, עסק בפיתוח ארגוני ושיתופי פעולה, פעל לקידום שינוי מדיניות בתחום שיקום השמיעה של ילדים עם חירשות ועוד רבות. בשנים אלה המשיך גם בפעילותו ההתנדבותית כחבר בקבוצת תושבי ירושלים הבין-תרבותית "הנסיך הקטן", המקדמת השגת עיר נקייה באמצעות שינוי אסטרטגי בשירותים המוניציפליים.