{{preheader}}

אם אינכם מצליחים לצפות במסר לחצו כאן

חברים וחברות יקרים,


מצורף נוהל הגשת בקשת החזר מקדמה לתקופות 1-2/2020, עוסקים אשר שילמו את המקדמות על פי תחזית הרווח שהשתנתה לאור משבר הקורונה יוכלו לקבל את המקדמות מבלי להמתין להגשת הדוח השנתי ל-2020.


לטובת הגשת הבקשה ע״י יועצי המס פותחה שאילתה ייעודית. שימו לב כי הגשת הבקשה הינה עד לתאריך 29.9.2020.


לצפייה בחוזר רשות המסים >> https://bit.ly/3fki3M9

 

בברכה,

גיתית שלומי, יועצת מס,

מ"מ נשיא הלשכה, יו"ר (משותף) החטיבה המקצועית