{{preheader}}

אם אינכם מצליחים לצפות במסר לחצו כאן

עדכון הגשת בקשה למענק החזרת עובדים באמצעות מייצג


שרות התעסוקה העלה היום אופציה להגשת בקשה ע"י מייצג. בכניסה להגשה תוכלו לבחור כניסה באמצעות כרטיס חכם, לאחר מכן לסמן כרטיס קומסיין ואז תיכנסו למערכת הבקשה ותבחרו אופציית הגשה כמייצג.

בהמשך תידרשו להעלות קובץ ייפוי כוח חתום ע"י המיוצג, לכן מומלץ להכינו להכינו חתום מראש כקובץ PDF.


נוסח טופס ייפוי הכוח יופץ בהמשך היום.

בהצלחה,
אמיר קינן, רו"ח, סגן נשיא הלשכה