{{preheader}}

אם אינכם מצליחים לצפות במסר לחצו כאן

קיבלתם את מענקי הסיוע לעצמאים או לעסקים ושאלתם אותנו האם יש צורך להוציא קבלה עבורם? האם המענק נכלל במחזור? האם המענקים נחשבים הכנסה חייבת?
אז רשות המסים פרסמה הבהרות לעניין רישום ותיעוד מענקי הסיוע.


היכנסו, קראו ותקבלו את כל התשובות>>
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/pa030820-2