{{preheader}}

אם אינכם מצליחים לצפות במסר לחצו כאן

המדריך המקצועי המלא לתוכנית המענקים לעסקים, לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה.

כל מה שעליכם לדעת, כדי לקבל את מלוא זכויותיכם בחוק התוכנית לסיוע כלכלי נגיף הקורונה.

יועצות ויועצי המס וקהל לקוחותינו העצמאים ובעלי העסקים הקטנים והבינוניים (והפעם גם לגדולים)
מוגש לכם המדריך המקצועי הרחב והמקיף ביותר לתוכנית המענקים על פי חוק התוכנית לסיוע כלכלי.

המדריך כולל 2 פרקים מצולמים ואיגרת מקצועית כתובה:
פרק א'- המענקים הסוציאליים לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה.
פרק ב'- המענקים לעסקים - השתתפות בהוצאות הקבועות.
איגרת מקצועית כתובה - אגרת זו מאגדת את הפרטים המקצועיים המקיפים ביותר בנוגע לשני סוגי המענקים.

לשכת יועצי המס מצאה לנכון להשקיע בהפקת כלי מקצועי לרווחת יועצי המס חברי הלשכה וקהל לקוחותיהם, במיוחד לאור העובדה, שתוכנית המענקים בתוקף עד ליוני 2021.

נבחרת יועצי המס הבכירים - החברים בלשכת יועצי המס,
על כתפינו מוטלת אחריות כבדה להעניק את השרות המקצועי והמהימן הטוב ביותר לקהל לקוחותינו העצמאים והעסקים הקטנים והבינוניים.
אין מוכשרים וראויים מכם לעשות זאת, במיוחד לאור העובדה שכמו בכל שאר הנושאים המקצועיים, לשכת יועצי המס העמידה לרשות חבריה את כל המידע, הידע, ההכשרה והכלים המקצועיים, הנדרשים לכך.

שימו לב להסבר ולפניה שלי לבעלי העסקים (בסוף הסרטון), שיבדקו האם מי שמייצג אותם - הם יועצי מס החברים בלשכת יועצי המס, בשביל השקט שלהם ועל מנת לוודא, שהם יקבלו את השרות המקצועי ברמה הכי גבוהה שיש, מאת יועצי מס החברים בלשכת יועצי המס - הנבחרת המקצועית הבכירה בישראל.

בברכה,
יועץ מס ירון גינדי,
נשיא לשכת יועצי המס בישראל


https://www.facebook.com/ymas.org.il/posts/3372497989460327