{{preheader}}

אם אינכם מצליחים לצפות במסר לחצו כאן

יועצות ויועצי המס היקרים,


אני מביא לידיעתכם, ששר האוצר, מר ישראל כ"ץ הזמין אותי לדיון חרום, שמתקיים הבוקר עם נציגי המגזר העסקי.


השר הודיע לתקשורת, שהדיון הוא לקראת ישיבת קבינט הקורונה, שתתקיים היום, וצפוייה לעסוק בקבלת החלטות בעלות משמעות רבה לפעילות המשק הישראלי.


מאחר ואנו יועצי המס מייצגים מאות אלפי עצמאים ועסקים קטנים ובינוניים, אציג בפני השר את תמונת המצב כפי שאנו רואים אותה אצל קהל לקוחותינו, לרבות ההשפעות של תוכנית המענקים והחל״ת, ומהן ההמלצות המקצועיות שלנו בנושא, במיוחד לקראת הסגר הצפוי ובהיבטים של המשך הפעילות הכלכלית של המשק.

 

שלכם,
יוע"מ ירון גינדי,
נשיא לשכת יועצי המס