{{preheader}}

אם אינכם מצליחים לצפות במסר לחצו כאן

פרשת האזינו

האם הברית כובלת או משחררת?

הרעיון של ברית, הגורם התחייבות לאדם, קשה מבחינה רגשית. האדם אינו רוצה להיות מחויב. ישנה הרגשה, שההתחייבות מגבילה את יכולת האדם להיות משוחרר, להיות הוא.

האמת היא שונה לחלוטין. אדם שאינו נתון לבריתות, נתון הוא לרגש המשתנה, הבנוי

מההשתנות הסביבתית שלו. הרגש פועל על נקודת זמן פרטית והיות והאידֵאה המחברת, היא לא במקום מורגש זה, על כן אין לסמוך על הרגש כנקודת חיבור, אלא על הברית המחייבת. שאם לא כן, ברית הבנויה רק על הרגש רגעי, עתידה הודאִי הוא, פרוד ולא חיבור.

אמנם ישנם דברים, שטוב שנשאירם פתוחים להחלטות משתנות ומזדמנות, אך בדברים החשובים בחיים, ראוי שניצור בריתות, נקודות התחייבות גם פרטיות וגם ציבוריות.

                                                                             (מתוך ספר הרב)

משפט השבוע

 
שורש הצום זה הוא התגברות השמאל על הימין. זאת ניתן להבין ע"י המועד המסויים בו מתבצע הרצח. ג' תשרי הינו יום מיוחד, בו מתגברים הדינים ללא מענה של תיקון. לעומתו בב' ימי ראש השנה ישנו תיקון של תקיעת שופר לצורך המתקת הדינים. עשרת ימי תשובה מראש השנה עד יום הכיפורים הם בסוד התגברות הגבורות. בזמן זה האני של האדם מתגדל. האגו הולך ומתעצם. תהליך זה נקרא "השלמת כלים" ובמובן האישי הוא "השלמת האני"


                                            {ההמשך בספר הרב עמוד 457)

ציטוט השבוע

 

"הלב הוא החשוב, אבל רק בתנאי שהלב הוא מתוקן, שהוא תואם לתכלית, שרגליו בארץ וראשו בשמים, בנקודת התכלית."

שידורים חיים

בקרו אותנו בעמוד הפייסבוק מידי יום יש שיעורים בחכמת הקבלה ופנימיות התורה.

מגוון קורסים בקבלה

אנחנו משדרגים את מערכת רכישת הקורסים שלנו בקרוב תוכלו לרכוש ולצפות קורסים נבחרים בקלות ובמהירות.


זבוטינסקי 128 רמת גן                                                    Hasulam.co.il

נשלח לכתובת מהכתובת newsletter@hasulam.co.il
שולח: בית מדרש הסולם
כתובת השולח: newsletter@hasulam.co.il
הסרה | עדכון פרטים | דיווח דיוור לא מורשה

רב מסר מערכת דיוור ודפי נחיתה