{{preheader}}
איילת אור בע"מ - בית הספר להשתלמויות מקצועיות

השתלמות בנושא:

מילוי טופס 1350 ומיסוי יתרות חובה של בעלי מניות - הפרקטיקה

ההשתלמות תתקיים ביום שלישי, 20/10/2020, ב"זום" (השתלמות דיגיטלית).

התחלת הרצאה 9:00. סיום:10:30.

מרצה: עו"ד (רו"ח) גיא חן

מחיר ההשתלמות: רק 297 ש"ח + מע"מ

להרשמה - לחץ כאן!
להורדת טופס להרשמה בפקס ו/או תשלום בהעברה בנקאית/שיק - לחץ כאן!

מנוי להשתלמויות

במחיר חודשי של פחות מהשתלמות אחת ניתן להשתתף בכל ההשתלמויות של חב' איילת אור בע"מ! (יש מעל ל- 100 השתלמויות בשנה!)
מחיר המנוי: רק 295 ש"ח + מע"מ לחודש (חיוב חודשי מתחדש).

למידע נוסף על המנויים בחב' איילת אור בע"מ - לחץ כאן!
מנוי להשתלמויות
נשלח לכתובת מהכתובת aor@aor.co.il
שולח: איילת אור בע"מ
כתובת השולח: ת.ד. 2500, חיפה (ניתן לבקש הסרה גם במייל חוזר: Aor@Aor.co.il)
הסרה מהרשימה | עדכון פרטים | דיווח דיוור לא מורשה

רב מסר מערכת דיוור ודפי נחיתה