{{preheader}}

אם אינכם מצליחים לצפות במסר לחצו כאן

יועצות ויועצי מס יקרים,

עדכון כנס אילת
לאור ההתפתחויות האחרונות בעניין הסגר והמצב הבריאותי לא תהיה, לצערינו, אפשרות לקיים את כנס אילת השנה.

יצאנו לדרך מתוך תקווה ואמונה שהמצב ישתפר וניתן יהיה לערוך כנס על אף המגבלות, הן לצורך השתלמות והתמקצעות והן כהפגנת סולידריות עם העסקים ונותני השירותים, אך לצערי מצב התחלואה וההנחיות אינם מאפשרים זאת כעת ולכן אנו מודיעים על ביטולו של הכנס.

יחד עם זאת, וכפי שעשינו מתחילת התפשטות נגיף הקורונה, אנו נמשיך בפעילות המקצועית השוטפת בסניפים.

חברת ההפקה תפנה באופן יזום לחברים ששילמו לביצוע ההחזרים הכספיים. היות וגם עובדי חברת ההפקה נמצאים בחל"ת בעת הזו אבקש לגלות הבנה ולהתאזר בסבלנות עד לחזרתם לעבודה.

אני מאחל לכולכם בריאות טובה,

יוע"מ ירון גינדי,
נשיא הלשכה