{{preheader}}

אם אינכם מצליחים לצפות במסר לחצו כאן

20 אוקטובר 2020

חברות וחברים יקרים,

אני שמח לבשר לכם כי לאחר של שנתיים של ועדות היגוי, ישיבות עם רשות המיסים ופיילוט (שבו השתתפו מספר יועצי מס מטעם הלשכה) שנערך בחודשים האחרונים, יוצאת לדרך מערכת הגשת דוחות באופן מקוון מלא, קרי ללא הגשת ניירות פיזית.
דווקא בעת הנוכחית אנו עדים לחשיבות פיתוח ממשקי העבודה הדיגיטליים ואני חייב לומר לכם באופן אישי שזוהי גם הזדמנות עבורנו, כל אחד במשרדו לאמץ שיטות עבודה דיגיטליות שיביאו ליעילות בעבודה.


מעבר לכך יש לציין כי להגשת הדוחות באופן מקוון מספר יתרונות: ההגשה נקלטת מיידית ומונפקת שומה, הזמן לקבלת החזרים לנישום מתקצר, תיקון שומה בעתיד יכול להיעשות מתוך המערכת שידור ועוד.


שיתפתי אתכם בעבר כי לא הסכמנו למתווים הראשונים שהוצגו בפנינו והתעקשנו שהמערכת תהיה יעילה לעבודה למייצגים, ואכן כאמור בשלושת החודשים האחרונים התקיים פיילוט שבו השתתפו יועצי המס אייל אלון, אמיר קינן, שמוליק גני, רויטל סיטון בן ארי, אלברט גמליאל, שחר שאבי , חן ידגרי ואיתם פינטו , שהמשובים שלהם סייעו לטייב את המערכת לרווחת המייצגים ולכן תודתנו נתונה להם.


אני חייב לציין ולהביע הערכה רבה לצוות הפיילוט – עובדי רשות המיסים שאחראים על המערכת, שהיו זמינים מבוקר עד לילה במענה לכל הנושאים שהועלו על ידינו ופעלו במסירות לטיוב המערכת לרווחת המייצגים.


תודתי האישית נתונה לסמנכ"לית בכירה לשומה הגב' פזית קליינמן ולמנהלת שע״ם הגב׳ ליאורה בן אפרים על הקשב וניהול התהליך שהביא לתוצאות המוצגות בפניכם.
בימים הקרובים נערוך ימי עיון להצגת המערכת.

מצורף קישור לחוזר רשות המסים >> https://bit.ly/358LiOM

בברכה,
יוע"מ ירון גינדי,
נשיא הלשכה