{{preheader}}

יום שישי | 5.2.2021

מחדשים את הסיפור החינוכי

מאז שנכנסתי לתפקיד ראש המועצה, סימנתי את נושא החינוך בשער הנגב, כנושא הליבה החשוב ביותר. החינוך הוא לב הקהילה. ילדינו הם ההווה והעתיד של שער הנגב ועלינו לדאוג שיקבלו את כל הכלים הדרושים להם (ויותר), על מנת לעמוד כבני אנוש ערכיים, מצטיינים וחושבים. בשנתיים האחרונות התעסקנו באתגרים ושינויים רבים, ובראשם משבר הקורונה. יחד עם ההתמודדות המורכבת, אנחנו לא עוצרים לרגע. השבוע ירינו את יריית הפתיחה בבניית התכנית האסטרטגית החינוכית בשער הנגב. מדובר בתהליך עומק, בו שותפים כל הגורמים החינוכיים (הפורמליים, הבלתי פורמליים והקהילות) מגיל לידה ועד בגרות - ממערכת החינוך בגיל הרך ביישוב, דרך בתי הספר והמסגרות החברתיות, העל יסודי, תנועות נוער ועד למרכז הצעירים, כנקודת הציון בה מתחילים החיים הבוגרים. התהליך ישלב פלטפורמה טכנולוגית שתלווה את התהליך ותאפשר לכל קהילת שער הנגב להתעדכן ולהיות מעורבים, מפגשים יעודיים בכל הישובים, שיח שיתוף ציבור וכמובן עבודת אנשי מקצוע, נציגי קהילות ובעלי תפקידים רלוונטיים. בראש כל התהליך עומדת פרופ' יולי תמיר - לשעבר שרת החינוך ונשיאת מכללת בית ברל, שנענתה בשמחה לבקשתי להתגייס לתהליך החשוב שלנו. השקענו משאבים רבים בעבודה ממוקדת ומאומצת על מנת שבסיום התהליך האסטרטגי, ילדי שער הנגב יקבלו את המעטפת הטובה ביותר שתלווה אותם מגיל לידה ועד בגרות- במערכות החינוך ובקהילה. שנת 2021 מוקדשת לחידוש הסיפור החינוכי בשער הנגב והיא השנה של הילדים שלנו.

מאחורי המסך השחור

משבר הקורונה הביא עימו אתגרים רבים. אחד מהאתגרים המשמעותיים הוא ההתמודדות הארוכה עם למידה מרחוק. מזה כמעט שנה שילדינו לומדים מרחוק, מי יותר ומי פחות. לצד הדאגה וההתעסקות החשובה בהשפעה על התלמידים, יש ללמידה מרחוק השפעות פחות מדוברות והיא ההשפעה על הצוות החינוכי. בשיחה שקיימתי השבוע עם צוותי החינוך וההוראה בשער הנגב, הציפו המורים והמורות את הקשיים המרכזיים איתם הם מתמודדים. צוות המועצה ואני באופן אישי, נעשה כל שביכולתנו לסייע ולתמוך. יחד עם זאת ישנו קושי מרכזי אחד שעולה בצורה גורפת וכולנו כהורים יכולים לסייע בו, והוא הקושי ללמד מסכים שחורים. כל המורות והמורים בשער הנגב, ללא יוצא מן הכלל, העלו את הקושי ללמד תלמידים בזום, מול מסכים סגורים ושחורים. לא רק שהדבר פוגע ביכולת הפדגוגית ללמד, אלא גם פוגע בקשר האישי והקרוב בין התלמידים למורים והמורות, קשר שנבנה לאורך הזמן והוא חשוב ליכולת של הצוותים החינוכיים להכיר את הילדים ולזהות את הקשיים, הצרכים והרצונות שלהם. בואו נתגייס כולנו לסייע ונדאג שילדינו יעלו לשיעורים בצורה פתוחה ובפנים גלויות. בהזדמנות זאת אני רוצה לחזק את המורים והמורות, הגננות, הסייעות, צוותי החינוך וההוראה בשער הנגב, שעושים עבודה מדהימה בתוך המצב המורכב והמאתגר. כראש המועצה, כאבא ובשם כל קהילת שער הנגב, תודה.

פרידה ותודה

השבוע נפרדנו ממנהל מתנ"ס שער הנגב, אריה חודרה (מפלסים) שממשיך לאתגר הבא שלו. אריה ניהל את המתנ"ס, ובעבר גם את מחלקת החינוך, במשך 15 שנים. יש לו חלק מרכזי בתפיסת התרבות, הפנאי והחינוך בקהילת שער הנגב ואני רוצה להודות לו על שנים של עבודה מקצועית ומסורה. את אריה מחליפה עדי רום, ואני בטוח שהיא תעשה בתפקיד חיל. בהצלחה גם לאריה וגם לעדי בהמשך.

אם אינכם מצליחים לצפות במסר לחצו כאן

מועצה אזורית שער הנגב

אירועי חודש פברואר