שלום, 

ברוכים הבאים

תקופת החגים, הבאה עלינו לטובה, היא תקופה מיוחדת ומצוינת לחיזוק קשרים ומערכות יחסים

מערכת יחסים עם לקוחות

הסתכלות על מערכת היחסים עם לקוחותיך כזוגיות הזקוקה לשימור וטיפוח 

מיתוג והתנהלות בפייסבוק

בחלק זה אתמקד בפעילות עסקית בקבוצות ובאפשרויות פרסום ממומן

ביפר תקשורת ישראל. ביאליק 147 רמת גן 52118. businessservices@beeper.co.il. מכירות: 6160*